ናይ ጓል ኣንስተይቲ ውሽጣዊ ጾታዊ ህዋሳት ንማህጸን እናርኣየ።

ማህጸን

ኣብ ውሽጢ ማህጸን ናይ ጓል ኣስንተይቲ ዕሸል ክዓብየሉ ዝኽእል ቦታ።

Baarmoeder

Orgaan in de buik van een vrouw waarin een foetus kan groeien.

Standard term: Baarmoeder
Formal term: Uterus, schoot

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር