ውሽጣዊ ጾታዊ ህዋስ ጓል- ኣንስተይቲ ክሳድ ማህጸን እናርኣየ

ክሳድ ማህጸን

ኣብ ታሕቲ ናይ ማህጸን ዘሎ ጸቢብ መእተዊ፡ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ርሕሚ። ኣብ ግዜ ሕርሲ ክሳድ ማህጸን ይገፍሕ።

Baarmoedermond

Smalle ingang aan de onderkant van de baarmoeder, bovenaan de vagina. De baarmoedermond wordt breder bij de bevalling.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር