ሕማም ርሕሚ ዘስዕቡ ባክተርያ

ብባክተርያ ዝለዓል ረኽሲ ናይ ርሕሚ። ንርሕሚ ካብ ተጓዳእቲ ባክተርያ ዝከላኸል መጠን ኣሲድ ተመዛቢሉ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ምልክታት ሕማቕ ጨናን ምፍሳስ ናይ ፈሳስን እዩ። ሕማም ርሕሚ ዘስዕቡ ባክተርያ ብመድሃኒት ክፍወስ ይከኣል'ዩ። ብጾታዊ ርክብ ዝመላለፍ ረኽሲ (STI) ኣይኮነን።

Bacteriële vaginose

Infectie in de vagina veroorzaakt door een bacterie. De zuurtegraad die de vagina beschermt tegen slechte bacteriën is verstoord. Het belangrijkste symptoom is vloeibare afscheiding die slecht ruikt. Bacteriële vaginose kan genezen met medicijnen. Het is geen seksueel overdraagbare aandoening (soa).

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር