ምክልኻል ብጾታዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት

ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሕላለፉ ረኽስታት ምክልኻል ማለት፡ ንሓደ ሰብ ብጾታዊ ርክብ ከጥቅዖ ዝኽእል ረኽስታት ደው ምባል ማለት'ዩ፡ ንኣብነት ኮንዶም ብምጥቃም።

Bescherming tegen soa's

Voorkomen dat iemand een infectie krijgt door seksueel contact. Bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር