ጎድናዊ ሳዕቤን

ዘይተደልየ ጽልዋታት ሕክምና

Bijwerking

Ongewenst effect van een behandeling.

Standard term: Bijwerking
Neutral term: Neveneffect, bijverschijnsel

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር