ደም

ቀይሕ ፈሳሲ ኣገዳሲ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ኣካላትና ዘለዎ፡ ንኣብነት ናብ መላእ ኣካልት ኦክስጅን ምብጽጻሕን ናብቲ ረኽሲ ዘጥቅዖ ክፍሊ ኣካላት ድማ ጸረ-ነፍሳት ምብጻሕ። ረኽሲ ብመንገዲ ምስግጋር ደም ክመሓላለፍ ይኽእል'ዩ።

Bloed

Rode vloeistof die belangrijke functies heeft in het lichaam, bijvoorbeeld: zuurstof in het hele lichaam brengen en antistoffen vervoeren naar lichaamsdelen die door een infectie besmet zijn. Infecties kunnen worden overgedragen via het bloed.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር