በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሓኪም

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሓኪም (huisarts) ናይ ጥዕና ጸገም ክህልወኩም እንከሎ ፈለማ እትኸዱዎ ሓኪም እዩ። ሓፈሻዊ በዓል ሞያ ጥዕና ናብ ክኢላ ክሰደካ ይኽእል እዩ። እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሓኪም ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ክኸውን ይኽእል።

Standard term: በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሓኪም
Neutral term: GP, Family doctor, Family Practitioner

Huisarts

Een huisarts is een arts waar u als eerste heen gaat als u problemen hebt met uw gezondheid. Een huisarts kan u naar een specialist verwijzen. Een huisarts kan een man of een vrouw zijn. 

Standard term: Huisarts
Neutral term: Dokter; Huisdokter

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር