ምግፋሕ ኣፍ ማህጸን

ኣፍ ማህጸን ዝገፍሓሉ ደረጃ ሕማም ሕርሲ።

Ontsluiting

Fase tijdens een bevalling waarin de baarmoedermond opengaat. 

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር