ቆልዓ ንግዝያዊ መዕበይቲ ምሃብ

እቲ ቆልዓ (ብግዝያዊነት) ምስ ካልእ ስድራቤት ክነብር ይኽእል። ቆልዓ ንግዝያዊ መዕበይቲ ምሃብ ክንብል እንከለና፣ እቲ ቆልዓን ወለዱን ርክቦም ክቕጽሉ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ስጋ ወላዲኡ ሕጂውን ሕጋዊ ወላዲኡ ኮይኑ ይቕጽል።

Pleegplaatsing

Een kind kan (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen de ouder en het kind bestaan. Voor de wet blijft de  biologische ouder de ouder van het kind. 

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር