ኣላይት ሕሙማት

ንተሓከምቲ ደገፍ ዝገብርን ዝከናኸንን ሰብ። ነርስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሆስፒታል እያ ትሰርሕ። እታ ነርስ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ክትከውን ትኽእል።

Verpleegkundige

Iemand die patiënten ondersteunt en verzorgt. Een verpleegkundige werkt vaak in een ziekenhuis. Een verpleegkundige kan een man of een vrouw zijn. 

Standard term: Verpleegkundige
Neutral term: Zuster/ Broeder

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር