ናይ ጓል ኣንስተይቲ ውሽጣዊ ጾታዊ ህዋሳት ንማህደር እንቋቊሖ የመልክቱ

ማህደር እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ

ኣብ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ማህደረ እንቋቁሖ ወሃዮታት እንቋቑሖ ዝፈርየሉ ቦታ እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ 2 ማህደር እንቋቑሖ ኣለዋ። እተን ማህደረ እንቋቊሖ ምስ ሻምብቖ ማህጸን እተተሓሓዛ ኮይነን፡ ናብ መትረብ ማህጸን ይመርሓ።

Eierstok

Orgaan in het lichaam van de vrouw waarin de eicellen rijpen. Een vrouw heeft 2 eierstokken. De eierstokken zijn verbonden met de eileiders, die naar de baarmoeder gaan.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር