ጫፍ ቆብዕ ናይ መትሎ እናመልከተ

ጫፍ ብልዕቲ ወዲ ተባዕታይ

ከቢብ ጫፍ ናይ መትሎ። እተን ቆብዕ እቲ ዝለዓለ ወሲባዊ ርስነት ዘለዎ ክፋል ናይ መትሎ እዩ ሽፋን ቆርበት ነዛ ቆብዕ መትሎ ይሽፍን። እተኸንሸበ ወዲ ተባዕታይ ሽፋን ቆርበት የብሉን።

Eikel

Ronde top van de penis. De eikel is het meest gevoelige deel van de penis. Rond de eikel zit de voorhuid. Een man die besneden is, heeft geen voorhuid meer.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር