ናይ ጓል ኣንስተይቲ ውሽጣዊ ጾታዊ ህዋሳት ንሻምብቆ ማህጸን የመልክት

ሻንብቆ ማህጸን

ናብ ማህጸን ዘራኽብ ህዋስ። ሓንቲ ጓል ኣስንተይቲ 2 ሻምብቆ ማህጸን ኣለዎ፡ 1 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ማህጸን። ድሕሪ ምውጻእ ዝበሰለት ኣንቋቊሖ፡ ሓንቲ ካብተን 2 ሻምብቆ ማህጸን ነታ ዝበሰለት ወሃዮ እንቋንቊሖ ናብ ማህጸን ጾይራታ ትኸይድ።

Eileider

Orgaan verbonden met de baarmoeder. Een vrouw heeft 2 eileiders, 1 aan elke kant van de baarmoeder. Na de eisprong brengt 1 van de 2 eileiders de rijpe eicel naar de baarmoeder.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር