ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውሽጣዊ ጾታዊ ህዋሳት፡ ከመይ ጌሩ ምብሳል ናይ እንቋቊሖ ኣብ ውሽጢ ማህደር እንቋቚሖ ዘርኢ ።

ምጽፋይ-እንቋቑሖ

ግዚኣ ዘእከለት 1 ወሃዮ እንቋቚሖ ካብ ማህደረ እንቋቊሖ እናወጸት እንከላ። ምብሳል ናይዛ እንቋቊሖ፡ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ቅድሚ እታ እትቕጽል ጽግያት ምጅማራ ኣብ ማእክለ ናይዚ ዓንኪል እዩ ዝካየድ። እዚ እታ እንኮ ግዜ እያ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ንእንቋቊሖ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ደቂ ከትሕዛ ዝኽእል።

Eisprong

Moment waarop een rijpe eicel vrijkomt uit 1 van de eierstokken. De eisprong vindt plaats in het midden van de cyclus, ongeveer 14 dagen voor de volgende menstruatie begint. Het is het enige moment in de cyclus waarop een zaadcel de eicel kan bevruchten.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር