ድቂ

ዝጸገየት እንቋቊሖ ኣብ ማህጸን ኣደ እያ እትዓቢ። ኣብተን ቀዳሞት ናይ ጥንሲ ግዜ ድቂ ይበሃል ብድሕሪኡ ድማ ዕሸል ይበሃል።

Embryo

Bevruchte eicel die groeit in de baarmoeder. Tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap is het een embryo, daarna wordt het een foetus genoemd.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር