ጸገም ቅናዕ መትሎ

ምስ ምንዋሕ ግዜ ዝፍጠር ጸገም ኮይኑ፡ ሓደ ሰብኣይ መትሎኡ ክቀንዕ ወይ ድማ ፈጺሙ ምቕናዕ ናይ መትሎ ዘይብሉ እንተድኣ ኮይኑ። ኣብ ሓደ እዋን፡ ሰብኣይ መትሎኡ ምቅናዕ ክኣብዮ ንቡር'ዩ። ሓደ ሰብኣይ ጸገም ናይምቕናዕ መትሎ ኣለዎ ዝበሃል፡ ብተደጋጋሚ እዚ ተርእዮ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምስ ዝርአ እዩ።

Erectiestoornis

Een probleem waarbij een man lange tijd bijna nooit een erectie krijgt of kan aanhouden. Het is normaal dat een man soms geen erectie krijgt. Een man heeft pas een erectiestoornis als dit vaak en gedurende lange periodes gebeurt.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር