ብልዕታዊ ጡብኣድጊታትወይ ኣብ ከባቢ ብልዕቲ ዝወጹ ዕንፍሩር መሰል ጡብ ኣድጊ

ኣብ ከባቢ ጾታዊ ህዋሳት ወይ ድማ መሃንቱስ ዝወጽእ ጡብ ኣድጊ ወይ ድማ ጥረ። ጡብ ኣድጊ ብልዕቲ ብቫይረስ HPV ዝለዓል ኮይኑ፡ ኣብ ሓደ እዋን ምሕካኽ ኣለዎ። ጡብ ኣድጊ ብልዕቲ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽስታት (STI) እዩ፡ ከምኡ'ውን ተላባዒ እዩ። ብናይ ቆርበት ንቆርበት ምትንኻፍ'ውን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ኮንዶም ኩሉ ግዜ ካብ ጡብ ኣድጊ ብልዕቲ ክከላኸለካ ኣይክእልን እዩ።

Genitale wratten

Wratten of knobbeltjes op of rond de geslachtsdelen of de anus. Genitale wratten ontstaan door het HPV-virus en geven soms jeuk. Genitale wratten zijn een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en zijn zeer besmettelijk. Een condoom beschermt niet altijd tegen genitale wratten.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር