ጾታ

ሰበይቲ (ጓል) ወይ ሰብኣይ (ወዲ) ክኸውን ዘብቅዓካ ባዮሎጂካዊ ነገር። ኣብ ገለ እዋን፡ ባዮሎጂካዊ ጾታ ዘለዎ ሰብ (ወዲ ተባዕታይ ወይ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ኴንኪ/ኴንካ ክትውለድ/ዲ ይከኣል'ዩ) እንተኾነ ግና ናይ ኣንጻር ጾታ መንነት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል (ሰብኣይ ናይ ሰበይቲ ስምዒትዘለዎ፡ ወይ ድማ ሰበይቲ ናይ ሰብኣይ ስምዒት ዘለዋ)።

Geslacht

Het biologisch feit of iemand een vrouw (meisje) of man (jongen) is. Soms heeft iemand een biologisch geslacht (hij/zij is als man of vrouw geboren) maar heeft de genderindentiteit van het andere geslacht (een man voelt zich dan een vrouw, of een vrouw een man).

Standard term: Geslacht
Neutral term: Sekse

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር