ጥዕና

ኣብ ከባቢኻ ኣካላዊ፡ ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ጽቡቕ ስምዒት ክስምዓካ ከሎ። ጥዕና ካብ ዘይምሕማም ንላዕሊ እዩ።

Gezondheid

Zich lichamelijk, mentaal en sociaal goed voelen in zijn omgeving. Gezondheid is meer dan alleen maar 'niet ziek' zijn.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር