መለሳለሲ

መለሳለሲ

ኣብ መትሎርሕሚ ወይ ድማ መሃንቱስ ሽተተት ዝብል ፈሳሲ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። እዚ መለሳሰሊ ፈሳሲ ናብ ርሕሚ ወይ ድማ መሃንቱስ ምእታው የቕልሎ።

Glijmiddel

Glibberige gel of vloeistof om op de penis, vagina of anus te gebruiken. Een glijmiddel maakt penetratie van de vagina of anus makkelijker.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር