ሓኪም ማህጸን ንሰበይቲ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ እናመርመራ።

ናይ ማህጸን ሓኪም

ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘድልዮ ክንክን፡ ምክልኻል ጥንስን ሕማም ናይ ደቀንስትዮን ዝተኣሳሰር ዘጽንዕ ሓኪም። ሓኻይም ማህጸን ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ክኾኑ ይኽእሉ።

Gynaecoloog

Dokter die gespecialiseerd is in zwangerschap, anticonceptie en vrouwenziekten. Een gynaecoloog kan een vrouw of een man zijn.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር