ብHIV እተለኽፈ መትንታት ደም ንጻዓዱ ወሃዮታት ደም እናጥቅዐ ዘርኢ ዝርዝራዊ መግለጺ።  ጻዓዱ ወሃዮታት ደም ንኣካላትና ካብ ረኽስታት ይከላኸልሉ።

ኤችኣይቪ

ቫይረስ (ናይ ሰባት ናይ ሕማማ ምኽልኻል ዓቕሞም ዘሕጽር ቫይረስ) ንባህርያዊ ስርዓት ምክልኻል የጥቅዕ። HIV ሕማማ ዘለዎ ሰብ መድሃኒት እንተድኣ ዘይወሲዱ፡ እቲ ረኽሲ እናገደደ ይኸይድ፡ ናብ ኤይድስ ድማ ክምዕብል ይኽእል እዩ። ኤችኣይቪ ክድሕን ኣይኽእልን፣ ግን ናይ ኤችኣይቪ ኣፋውስ ነቲ ቫይረስ ኤችኣይቪ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከእትዉዎ ይኽእሉ እዮም። ኤችኣይቪ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም (STI) እዩ። ኮንዶም ካብ HIV ዝመሓላለፍ ረኽሲ ይከላኸለልካ።

Hiv

Virus (human immunodeficiency virus) dat het natuurlijk afweersysteem aantast. Als iemand met hiv geen medicijnen neemt, wordt de infectie erger en kan hij aids krijgen. Hiv is niet te genezen maar hiv-medicijnen kunnen het hiv-virus onder controle houden. Hiv is een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Een condoom beschermt tegen besmetting met hiv.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር