2 ሰብኡት ብፍቕሪ ምሕዝነት ዘለዎም።

ግብረሰዶማዊነት

ንተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም ሰባት ናይ ስሕበት ስምዒት ምህላው፡ ሰብኣይ ናብ ሰብኣይ ስሕበት ክህልዎ; ሰበይቲ ድማ ምስ ሰበይቲ ስሕበት ክህልዎ ይኽእል'ዩ። ሓደ ሰብ ምስ ተመሳሳሊ ጾታ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ወይ ርክብ ናይ ምምስራት ድሌት ዘይብሉ እናሃለወ ድርብ-ጾታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ/ሓንቲ ሰብ ንነብሳ ከም ግብረሶዶማዊ/ት ምስ ዝሓስባ ጥራይ እዩ ብኸምኡ ክፍለጥ/ክትፍለጥ እት/ዝኽእል።

Homoseksualiteit

Zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht: mannen voelen zich aangetrokken tot mannen, vrouwen voelen zich aangetrokken tot vrouwen. Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht. Iemand is enkel homoseksueel als hij/zij zichzelf zo benoemt.

Standard term: Homoseksualiteit
Neutral term: Gay

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር