ኤችፒቪ

(human papilloma virus) ቫይረስ. ገለ ዓይነት HPV ጡብ ኣድጊ ኣብ መፍረ ኣካላት፡ መንሽሮ ክሳድ ማህጸን (ደቀንስትዮ)፡ መንሽሮ መሃንቱስ ወይ ጾታውያን ሀዋሳት (ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን) ወይ ድማ መንሽሮ ኣፍ ወይ ጎሮሮ የኸትል። ኣብ ኔዘርላንድስ፣ ካብ 12-13 ዝዕድሚአን ኣዋልድ ናጻ ናይ ኤችፒቪ ክታበት (2 መውጋእቲ) ይረኽባ። እቲ ክታበት ንወሲብ ድሉዋት ቅድሚ ዝኾናሉ ዕድመ እንተዝወሃበን ይምረጽ። እዚ ካብቶም ልዕሊ 70% ናይ ማህጸን መንሽሮ ዘስዕቡ ክልተ ሓደገኛታት ዓይነታት ኤችፒቪ ይከላኸል።

ኤችፒቪ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም (STI) እዩ።

HPV

Een virus (humaan papillomavirus). Sommige types HPV veroorzaken genitale wratten, baarmoederhalskanker bij vrouwen of kanker aan anus of de geslachtsdelen bij mannen en vrouwen.

In Nederland krijgen meisjes van 12 en 13 jaar gratis vaccinaties (2 prikken) aangeboden tegen HPV. Het vaccin kan het beste worden gegeven wanneer ze nog niet seksueel actief zijn. Ze zijn dan beschermd tegen twee gevaarlijke HPV varianten die 70% van de baarmoederhalskanker veroorzaken.

HPV is een seksueel overdraagbare aandoening (soa).

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር