Mahremiyet (gizlilik), bir kişiyle veya kişilerle, o kişiler sizin onayınız olmadan kişisel bilgilerinizi başka birine aktarmaksızın konuşma hakkınız olduğu anlamına gelmektedir.

Mahremiyet, aşağıdaki durumlarda kanunun güvencesi altındadır:

  • Doktorlar ve tıbbi kurumlar profesyonel gizlilik ile bağlıdır. Hastaları hakkında herhangi bir bilgiyi paylaşma yetkileri yoktur. Yasada belirtilen bazı istisnalar vardır. Örneğin: Cinsel açıdan kötü eğilimli davranışın mağduru olan bir hastayı korumak için.
  • Sosyal iş için iş edindirme (UWV) merkezi gibi sosyal kuruluşlar da profesyonel mahremiyet ile yükümlüdür.
  • Sağlık (zihinsel), eğitim, çocuk bakımı, sosyal iş, çocuk ve ergen refahı ve kanun gibi alanlardan olan kurumlar için, aile içi şiddet ve çocuk istismarı işaretlerinin rapor etmek için bir protokol vardır. Bu çalışanların, bu gibi işaretleri rapor etmeleri zorunludur.

Bir hastaya, gizli bilgilerini paylaşmayacağına dair güvence veren bir doktor.

Gençlerin mahremiyeti

18 yaşına kadar olan çocuklar ebeveynlerinin sağlık sigortasına ücretsiz olarak sahiptir, hem standart paket (basispakket) hem de ilave sağlık sigortasına. Bu kanunen geçerlidir. Çocuklar için ayrı bir sağlık sigortası yapılmasına gerek yoktur.

Onların aile hekimi ziyaretini gizli tutmak için, çocuk aile hekiminden farklı bir sorunu içeren bir fatura yapmasını isteyebilir.

Bu, bir kürtaj durumunda da mümkündür.

Privacy (geheimhouding) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

In de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

  • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Ook sociale organisaties zoals het UWV en maatschappelijk werkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Voor organisaties in de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie bestaat er een meldcode bij signaleren van huiselijke geweld en kindermishandeling. Professionals zijn dan verplicht deze signalen te melden.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

 

Kinderen zijn tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd voor zowel de basis- als de aanvullende zorgverzekering. Dit is wettelijk bepaald. Het is voor kinderen niet nodig om een aparte zorgverzekering af te sluiten.

Om het bezoek aan een huisarts geheim te houden, kunnen jongeren de huisarts vragen om een factuur te maken met vermelding van een ander probleem. 

Dit is ook mogelijk in geval van abortus

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında bir aile hekiminizle konuşabilirsiniz. Gerekli olursa aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. (Geçici olarak) korunma merkezi garantisi altında olan sığınmacılar, kendi belediyelerinden bir aile hekimi seçebilir. Sığınmacılar, korunma merkezlerinde aile hekimine danışabilir.
Juridisch Loket (yasal destek)
Haklarınız hakkında sorularınız varsa, yasal yardım bürosundan (juridisch loket) ücretsiz (telefon ile) danışmanlık alabilirsiniz.
Daha fazla sağlık uzmanı