Evlatlık yerleştirme

Bir çocuk başka bir aileye gidip onlarla birlikte (geçici olarak) yaşayabilir. Evlatlık yerleştirmede ebeveynin ve çocuğun birbirleri ile temas halinde olma imkanı vardır. Biyolojik ebeveyn çocuğun yasal ebeveyni olarak kalmaya devam eder.

Pleegplaatsing

Een kind kan (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen de ouder en het kind bestaan. Voor de wet blijft de  biologische ouder de ouder van het kind. 

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım