Mahremiyet yükümlülüğü

Mahremiyet yükümlülüğü, herhangi bir kimsenin geçmişi, yaşadıkları ya da şahsı hakkındaki bilgileri sır olarak saklamayı ifade eder. Aile hekimi ya da diğer herhangi bir doktorun mahremiyet yükümlülüğü vardır.

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van iemand. Een (huis)arts heeft beroepsgeheim. 

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım