NIPT

NIPT olarak anılan testin açılımı non-invaziv prenatal testtir. NIPT hamile kadınlar için yapılan bir kan testidir. Kandaki DNA’lar, kromozomlarda bir anormallik olup olmadığını belirlemek için laboratuvarda incelenir, bu sayede çocuğun herhangi bir sendromu (Down sendromu, Edwards veya Patau sendromu) olup olmadığı belirlenir. Hamile bir kadının kanında plasentanın DNA’sı ve annenin DNA’sı bulunur. Plasentanın DNA’sı ile çocuğun DNA’sı genellikle neredeyse aynıdır. NIPT testini hamileliğin 11’nci haftasından itibaren yaptırabilirsiniz. Bunun için kişisel katkı yaparsınız.

Standart terim: NIPT
Nötr: NIP-Test

NIPT

NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test. De NIPT is een bloedonderzoek bij een zwangere vrouw. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind een syndroom heeft (Syndroom van Down, Edwards-, of Patausyndroom). In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap tegen een eigen bijdrage.

Standart terim: NIPT
Nötr: NIP-Test

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım