Zanzu.nl’nin sahibi Arthur van Schendelstraat 696, 3511 MJ, Utrecht adresinde mukim Rutgers’dir. Rutgers, web sitesinin Felemenkçe içeriğinden sorumludur.

www.zanzu.be ve www.zanzu.de (harici link) web siteleri kısmen ayrı bölümlere sahiptir. Sensoa, web sitesinin Belçika versiyonundaki içerikten sorumludur. Alman Federal Sağlık Eğitim Merkezi (BZgA) web sitesinin Alman versiyonundaki içerikten sorumludur.

Cinsel sağlık ve cinsel haklar üzerinde uzmanlaşan Hollanda merkezli Rutgers, Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenir. Ticari amaçlara sahip olmayan kuruluş kar amacı gütmez.

Kullanım

Rutgers, sunduğu tüm bilgileri mümkün olduğunca güncel, geçerli, doğru, eksiksiz, anlaşılır ve kesin nitelikte tutmayı hedefler. Ancak sürekli olarak gösterdiğimiz çabalara rağmen, tüm bilgilerin her zaman için bu kriterleri karşılayacağı yönünde garanti veremiyoruz.

Çabalarımız kolay anlaşılırlık ve doğruluk yönünde olduğu için, açık ve net bir dil kullanmayı tercih ettik. Bu tercihimizin amacı kışkırtıcı olmak değil, her şeyi adıyla belirtmek ve herhangi bir şey saklamamaktır.

Zanzu.nl yapısı gereği bilgilendirme amaçlıdır ve doktor ziyaretlerinin yerine geçmez.

Rutgers tüm teknik hataları önlemeye çalışmaktadır. Ancak hiçbir teknik hatanın ortaya çıkmayacağı yönünde garanti veremiyoruz. Her zaman için bunları mümkün olduğunca çabuk çözmeye gayret ediyoruz.

Rutgers, Zanzu.nl’nin kullanımından veya içerdiği bilgilerden doğabilecek, bunlarla sınırlı olmaksızın sayılanlar da dahil olmak üzere herhangi bir doğrudan ya da dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz: tüm kayıplar, çalışmanın kesintiye uğraması, programların veya bilgisayar sisteminiz, cihazlarınız veya programlarınız üzerinde saklanan diğer verilerin zarar görmesi.

Kişisel verilerin korunması

Rutgers, kişilerin mahremiyetine saygı gösterilmesine büyük önem vermektedir.

Eğer sizden bilgi istenirse, bu durumda söz konusu bilgileri, kişisel mahremiyetin korunmasına ilişkin 8 Aralık 1992 tarihli kanunun hükümleri ve ayrıca Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından, kişisel verilerin işlenmesi ile bağlantılı olarak ve bu verilerin serbest dolaşımını da kapsayacak şekilde 24 Ekim 1995 tarihinde yayımlanan, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 95/46/EC Direktifi uyarınca ele alacağız.

Kişisel veriler ancak talep edilen bilgilerin kapsamını genişletmek veya istenen hizmeti yerine getirmek amacıyla toplanacak ve işlenecektir. Açık izniniz olmadan herhangi bir bilgiyi üçüncü taraflara iletmeyeceğiz. Bilgileri isim kullanmadan saklıyoruz.

Bu site, Mollom Web hizmetlerini kullanmaktadır. Siteden bir form gönderdiğinizde, girdiğiniz verilerin istenmeyen postaları önleme amaçları ve kalite kontrolü için analiz edileceğini ve kaydedileceğini kabul etmiş olursunuz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Mollom’un Web Hizmetleri Mahremiyet Politikasına (harici link) bakın.

Tavsiyeler

Bize gönderdiğiniz hiçbir öneriyi gizli veri olarak ele almayacağız. Bu verileri, kişisel mahremiyetin korunmasına ilişkin 8 Aralık 1992 tarihli kanun kapsamında yer alan, kişisel verilerin işlenmesi üzerindeki kısıtlamalar hariç olmak üzere, uygun gördüğümüz şekilde kullanabiliriz.

Köprüler ve referanslar

Köprüler ve bağlantılar, sizi üçüncü taraflarca yönetilen diğer web sitelerine ve kaynaklara yönlendirir. Bu web siteleri ve bilgi kaynaklarına ait içeriğin eksiksizliğini ve doğruluğunu garanti edemiyoruz. Bağlantılar, ilave bilgi olarak sağlanmaktadır.

Rutgers, bu tür harici web siteleri ve içeriğe başvurmaktan veya bunları kullanmaktan kaynaklanabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Fikri mülkiyet hakları

Bu web sitesinde yer alan bilgilere başvurma, bunları kişisel kullanım amacıyla yazdırma, ayrıca telif hakkı ve ilgili haklara ilişkin 30 Haziran 1994 tarihli kanunun hükümleri uyarınca kaynağı belirtmek şartıyla bunları ticari olmayan amaçlarla çoğaltma hakkına sahipsiniz.

Örneğin, bu bilgilere şu şekilde referans verebilirsiniz: “Bu metnin bazı kısımları zanzu.nl’den alınmıştır.”

Bu izin, kullanım üzerinde açık kısıtlamalar içeren metinler için geçerli değildir. Multimedya bilgilerinin (resimler, sesler, yazılım vb.) çoğaltılması veya kullanımına yönelik olarak her zaman için önceden izin alınması gerekmektedir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için webmaster@sensoa.be adresine e-posta gönderin.

Web sitesi ve bu sitenin erişilebilir kıldığı bütün bilgiler üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları, Rutgers’e aittir.

İhtilaflar

Hizmetlerimiz hakkında herhangi bir şikayetiniz varsa lütfen şikayet formunu doldurun. Yalnızca Felemenkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış şikayetleri ele alabiliyoruz. Şikayetinizin niteliğini ve ne yaşandığını araştıracağız. Size mümkün olduğunca çabuk yanıt vermeye çalışacağız, yanıtımızı bir ay içinde göndermek istiyoruz. Ancak şikayetin daha detaylı araştırma gerektirmesi sebebiyle bu mümkün olmazsa sizi bilgilendireceğiz.  Şikayet doğrultusunda tatmin edici yanıt verildiğinde veya bize her şeyin yolunca olduğunu bildirdiğinizde şikayetin ele alınmış olduğu hükmüne varırız.

Bu çevrimiçi anlaşmanın yanı sıra bu sitenin veya site kapsamındaki herhangi bir bilginin kullanımından kaynaklanan tüm ihtilaf ve iddialar, Belçika yasalarına tabidir. Bu web sitesine başvurmanız, Belçika’nın Anvers kentindeki mahkemelerin yargı yetkisine tabi olduğunuz ve ancak yukarıda bahsi geçen mahkemeler aracılığıyla dava açabileceğinizi kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu siteyi kullanırken yukarıda bahsi geçen hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz.

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım