The contraceptive implant is a method of contraception.

It is a small flexible stick that is the same size as a matchstick. It contains 1 hormone. This hormone prevents ovulation. It also makes it more difficult for sperm cells to enter the uterus and reach the egg cell.

Contraceptive implant

How does the contraceptive implant work?

A general practitioner, midwife or gynaecologist will fit the implant. You will be given a local anaesthetic and the stick will be pushed just under the skin of the inside of your upper arm. This is almost painless.

The contraceptive implant works for 3 years. After 3 years it needs to be replaced.

A doctor fits the contraceptive implant in the upper arm of a woman.

Extremely reliable

The contraceptive implant is very reliable if used correctly. The risk of pregnancy is approximately 1 in 2,000.

Extremely reliable

Does not affect your health

The contraceptive implant contains 1 hormone. This hormone does not generally affect your health. However, in some cases it is better to choose a different method of contraception. Ask a doctor for advice.

The contraceptive implant does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you just have the implant removed.

During the first months of using the implant, you may have side-effects such as tender breasts, headache and irregular menstrual periods. These effects usually disappear on their own. If they do not disappear, consult a doctor.

Your menstrual periods can become less heavy and often stop altogether. For some women, periods become heavier. Others keep on having irregular menstrual periods or bleeding between 2 periods.

No protection against STIs and HIV

The contraceptive implant does not protect you against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Condom

Price of a contraceptive implant

A doctor can fit a contraceptive implant for about € 140 - € 200. After 3 years you have to return to the doctor for a new implant.

Until the age of 21, most forms of contraception are reimbursed by your health insurance. However, you first have to pay the excess (eigen risico) of your health insurance policy. Check with your health insurance provider to find out how much will be reimbursed. From the age of 21, contraception is only reimbursed if you have taken out additional insurance for contraception.

What does it cost?

Het hormoonstaafje is een anticonceptiemiddel

Het hormoonstaafje is een flexibel plastic staafje, zo groot als een lucifer. Het bevat 1 hormoon. Dit hormoon voorkomt de eisprong. Het maakt het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te komen en de eicel te bereiken. 

Hormonaal staafje

Hoe werkt het hormoonstaafje

Een huisarts, verloskundige of gynaecoloog zal het hormoonstaafje inbrengen. U zal plaatselijke verdoving krijgen en het staafje zal met een naald net onder de huid aan de binnenkant van uw bovenarm worden geschoven. Dit is bijna pijnloos. 

Het hormoonstaafje werkt 3 jaar. Na 3 jaar moet het worden vervangen. 

Een dokter brengt het hormoonstaafje in, in de bovenarm van een vrouw.

Zeer betrouwbaar

Het hormoonstaafje is zeer betrouwbaar, als het correct wordt gebruikt. 

Zeer betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormoonstaafje bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormoonstaafje. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het staafje verwijderen.   

Tijdens de eerste maanden dat u het hormoonstaafje gebruikt, kunt u bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, hoofdpijn en onregelmatige menstruatie. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormoonstaafje beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

Prijs van een hormoonstaafje

Een hormoonstaafje kost ongeveer 140 - 200€ inclusief inbrengen. Na 3 jaar moet u naar de huisarts, verloskundige of gynaecoloog teruggaan voor een nieuw hormoonstaafje. 

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering voor anticonceptie heeft.  

 

Wat kost het?

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
More health professionals

Dictionary and translations