Sommige vrouwen worden zeer snel zwanger, bij andere vrouwen duurt het langer. Het kan tot 1 jaar duren om zwanger te worden. Dit is normaal.

Als het langer duurt, kunt u of uw partner minder vruchtbaar zijn, bijvoorbeeld: het sperma van de man kan onvoldoende zaadcellen bevatten.

Ongezonde levensstijl en leeftijd

Veel factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid van u en uw partner. Bijvoorbeeld:

Leef gezond: probeer gezond te eten en voldoende te bewegen.

De vruchtbaarheid verandert tijdens het leven. Bij vrouwen ouder dan 35 jaar, neemt de vruchtbaarheid snel af. Tussen 45 een 55 jaar stopt de menstruatie van de vrouw en kan ze geen kinderen meer krijgen. Dit heet de menopauze.

Wat te doen bij onvruchtbaarheid?

Ga naar uw huisarts om na te gaan waarom u niet zwanger wordt (onvruchtbaarheid). Als het nodig is, zal de huisarts u doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis voor een vruchtbaarheidsbenadeling. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • een behandeling met medicijnen;
  • technieken die helpen met het bevorderen van de bevruchting;
  • een operatie.

U kunt ook een kind adopteren. Neem alleen contact op met officiële adoptiebureaus.

Some women get pregnant very quickly; others have to try for a long time. It can take 1 year to get pregnant. This is normal.

If it takes longer, you or your partner may be less fertile. For instance: the man’s semen may not contain sufficient sperm cells.

Unhealthy lifestyle and age

Many factors can have a negative effect on the fertility of you and your partner. For example:

Live a healthy lifestyle: try to eat healthy food and take physical exercise.

Your fertility changes during your life. Above the age of 35, a woman’s fertility declines rapidly. Between the ages of 45 and 55, a woman stops having menstrual periods and can no longer have children. This is called the menopause.

What to do in case of infertility?

Go to your general practitioner to find out why you are not getting pregnant (infertility). If necessary, the doctor will refer you to a specialist at the hospital for fertility treatment.

There are different options:

  • therapy with medicines;
  • technologies to aid fertilisation;
  • an operation.

You can also adopt a child. Beware of untrustworthy organisations. Only consult official adoption agencies.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Onvruchtbaarheid
Als u niet natuurlijk zwanger wordt, kunt u contact opnemen met een fertiliteitscentrum.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen