Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of goederen.

Prostitutie is legaal in Nederland als zowel de sekswerker als de klant ouder dan 18 jaar of 21 jaar zijn. 

Prostitutie is legaal in Nederland als zowel de sekswerker als de klant ouder dan 18 jaar zijn. Sommige gemeenten in Nederland hanteren de leeftijdsgrens van 21 jaar.

De sekswerker en de klant doen niets strafbaars. Prostitutie is wel gebonden aan een aantal regels.

Het is wel strafbaar om een prostitué(e) jonger dan 21 jaar voor u te laten werken, of iemand aan te zetten tot prostitutie. 

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn strafbaar. Tiener- en kinderprostitutie zijn ook verboden. Ook 'loverboys' die meisjes versieren, manipuleren en een relatie met hen beginnen om hen daarna tot prostitutie te dwingen zijn strafbaar.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel

Sommige minderjarigen (personen onder 18 jaar) prostitueren zich vrijwillig. Dit is ook verboden.

Elke vorm van geweld of discriminatie tegenover een mannelijke, vrouwelijke of transgender sekswerker is strafbaar.

Prostitution or sex work means offering sex in exchange for money or goods. 

Prostitution is legal in the Netherlands if both the sex worker and the client are over 18 or 21. 

In the Netherlands, prostitution is legal if both the sex worker and the client are over 18 years old. Some municipalities in the Netherlands have set a minimum age of 21.The sex worker and client are not doing anything illegal. However, prostitution is bound by a number of rules.

It is a criminal offence to have a male or female prostitute aged younger than 21 work for you, or to persuade someone into prostitution.

Forced prostitution and human trafficking are a criminal offence. Teenage and child prostitution is also forbidden. 'Lover boys' who seduce girls, manipulate them, start a relationship with them under false pretences and then force them into prostitution, also commit a criminal offence. 

A sex worker and a client are talking at the entrance of a brothel

Some minors (persons under the age of 18) engage in prostitution of their own free will. This is also forbidden.

All forms of violence or discrimination against a male, female or transgender sex worker is forbidden by law.

Meer informatie of hulp nodig?

Wij zijn proud
Belangenvereniging voor sekswerkers.
Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft gratis informatie en advies bij geweld in een partnerrelatie of gezin.
Politie
Assisitentie in een levensbedreigende situatie
112
Centrum Seksueel Geweld
Als u seksueel geweld heeft meegemaakt, kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel geweld. U kunt hier terecht voor medische en psychische hulp.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen