Shortly after birth

The first hour, your baby lies next to you and can drink from your breasts. After an hour, your baby is checked and weighed.

 • The midwife checks the baby’s respiration, skin colour, muscle tension, heartbeat and reaction to stimuli. She also administers vitamin K to the baby.
 • The baby is dressed or wrapped in a blanket.
 • You or your partner can then hold the baby again. After a caesarean section (surgical delivery) the baby stays with your partner.
 • You have something to eat and drink. If the checks are all right, you can have a shower. If you have delivered in hospital and there are no medical reasons, you can go home a few hours after delivery.
 • If you have had a caesarean section, you remain in hospital for three days, where they will care for you and your baby. In many hospitals, your partner can also stay there at night. 

Woman breast-feeding her baby.

1. The following weeks

If you are at home, the maternity assistant visits your home every day during the first week. She helps you care for the baby and checks the mother’s health. The midwife visits every other day to see how you are doing.

 • For up to 5 days after birth, your baby may lose weight. This is normal.
 • In the first week the baby's hearing is tested and the baby is tested for rare metabolic diseases. The paediatric nurse carries out the hearing test and takes some blood.

Care for the mother

 • After 8-10 days the maternity assistant and midwife will no longer visit your home.
 • During the first 6 weeks, the midwife is responsible for the mother. During these 6 weeks, the midwife supports you.
 • About 6 weeks after delivery you see your midwife or gynaecologist for a final check-up.
 • After the first 6 weeks your general practitioner takes over the care. Contact your general practitioner if you have questions or need help.

Care for the 

The care for you baby is handed over to the municipal health centre. The paediatric nurse visits you at home to introduce herself when the child is around 2 weeks old.

 • When your child is around 1 month old you visit the child health centre yourselves for the first time.
 • After about 8 weeks, the baby will get its first vaccinations.

Kort na de geboorte

 • Uw baby blijf het eerste uur bij u liggen en kan dan aan de borst drinken. 
 • Na een uur wordt uw baby nagekeken en gewogen.
 • De verloskundige controleert de ademhaling, de kleur van de huid, de spierspanning, de hartslag en de reactie op prikkels. Ook geeft ze de baby Vitamine K
 • De baby wordt aangekleed of in een omslagdoek gewikkeld.
 • U of uw partner mag daarna de baby weer vasthouden. Na een bevalling met operatie (keizersnede) blijft de baby bij uw partner.
 • U krijgt wat te eten en te drinken. Als de controles goed zijn mag u douchen. Als u in het ziekenhuis bent bevallen en er geen medische redenen zijn, mag u enkele uren na de bevalling naar huis.
 • Heeft u een keizersnede gehad, dan blijft u nog drie dagen in het ziekenhuis, waar ze u en uw baby verder zullen verzorgen. In veel ziekenhuizen kan uw partner ook ’s nachts bij u blijven.
Vrouw geeft haar baby borstvoeding.

In de volgende weken

 • Wanneer u thuis bent, komt de kraamverzorgster de eerste week elke dag bij jullie thuis. Zij helpt met de verzorging van uw baby en doet controles bij de moeder. De verloskundige komt om de dag op bezoek om te kijken hoe het gaat. 
 • Tot 5 dagen na de geboorte kan uw baby gewicht verliezen. Dit is normaal. 
 • In de eerste week krijgt uw baby een gehoortest en wordt uw baby getest op zeldzame stofwisselingsziekten (metabole ziekten). De jeugdverpleegkundige doet deze gehoortest en neemt ook wat bloed af. 

Zorg voor moeder en kind

Zorg voor moeder 

 • Na 8-10 dagen komen de kraamverzorgster en verloskundige niet meer bij u thuis.

 • De verloskundige is de eerste 6 weken verantwoordelijk voor de moeder. De verloskundige begeleidt u gedurende deze 6 weken.

 • Ongeveer 6 weken na de bevalling komt u op nacontrole bij uw verloskundige of gynaecoloog.

 • Na de eerste 6 weken neemt de huisarts de zorg over. Neem contact op met de huisarts als u vragen of hulp nodig heeft. 

Zorg voor het kind 

 • De zorg van uw baby wordt overgedragen aan het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige komt op huisbezoek om kennis te maken, wanneer het kind ongeveer 2 weken oud is.
 • Wanneer uw baby ongeveer 1 maand oud is gaan jullie voor het eerst zelf naar het consultatiebureau. 
 • Na ongeveer 8 weken krijgt de baby de eerste vaccinaties, zoals difterie, kinkhoest, tetanus en polio. 

 

More information or help needed?

Postnatal care
The first days after delivery you receive support at home from the maternity assistant. She helps you care for your newborn child. Maternity assistance is reimbursed by the standard package of health insurance (basisverzekering).
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
More health professionals

Dictionary and translations