The contraceptive injection is a method of contraception.

The contraceptive injection contains 1 hormone. This hormone prevents ovulation. It also makes it more difficult for sperm cells to enter the uterus and prevents implantation of an egg cell.

Contraceptive injection

How does the contraceptive injection work?

The injection works for 3 months. It is used in the following way:

  • During the first 5 days of your cycle, your doctor, gynaecologist or nurse gives you an injection in your upper arm or buttocks.
  • Then you have to go to the general practitione/healthcare providerevery 3 months (12 weeks) for a new injection.
Doctor giving a contraceptive injection in a woman’s buttocks or upper arm.

Reliable

The contraceptive injection is reliable if you have a new injection every 3 months. 

Reliable

No damage to your health

The contraceptive injection contains 1 hormone. This hormone does not generally affect your health. However, in some cases it is better to choose a different method of contraception. Ask a doctor for advice. 

The injection does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you simply stop having the injection. It can, however, take a few months, or up to a year, for your cycle to return to normal.

The contraceptive injection can cause side-effects such as headache, irregular menstrual period and tender breasts. Consult a doctor if the side-effects are severe.

Your menstrual periods can become less heavy and often stop altogether.

No protection against STIs and HIV

The contraceptive injection does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Condom

Buying the contraceptive injection

You need a prescription from a doctor or midwife to buy the contraceptive injection. You cannot buy the contraceptive injection without a prescription. You can only buy the contraceptive injection at a pharmacy.

The contraceptive injection costs about €15 per injection. This includes the administering of the injection by a doctor/healthcare provider. Every 3 months you need to go to your doctor or health provider for a new injection.

What does it cost?

Until the age of 21, most forms of contraception are reimbursed by your health insurance. However, you first have to pay the excess (eigen risico) of your health insurance policy. Check with your health insurance provider to find out how much will be reimbursed. From the age of 21, contraception is only reimbursed if you have taken out additional insurance for contraception. 

De prikpil is een anticonceptiemiddel.

De prikpil bevat 1 hormoon. Dit hormoon voorkomt de eisprong. Het maakt het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te komen en voorkomt ook de innesteling van een eicel

Prikpil

Hoe werkt de prikpil

De prikpil werkt 3 maanden. Ze wordt gebruikt als volgt:

Een dokter geeft een injectie met de prikpil in de bil of bovenarm van een vrouw.

Betrouwbaar

De prikpil is betrouwbaar, als u elke 3 maanden een nieuwe injectie laat zetten. 

Betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

De prikpil bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de prikpil. Wanneer u zwanger wil worden, laat u de prikpil gewoon niet vernieuwen. Het kan wel enkele maanden, tot zelfs een jaar, duren alvorens uw cyclus zich herstelt.

De prikpil kan bijwerkingen geven, zoals hoofdpijn, onregelmatige menstruatie en gespannen borsten. Neem contact op met een dokter als de bijwerkingen ernstig zijn. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De prikpil beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

De prikpil kopen

U heeft een recept van een dokter nodig om de prikpil te kopen. Zonder recept kunt u de prikpil niet kopen. U kunt de prikpil alleen in de apotheek kopen. 

De prikpil kost ongeveer 15 euro per keer inclusief het toedienen door de dokter. Elke 3 maanden moet u naar de dokter teruggaan voor een nieuwe injectie.

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering voor anticonceptie heeft.  

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Sense.info
If you are younger than 25, you can contact Sense with questions about contraception, sexuality and STIs. You can do this via email, telephone, online chat or by making an appointment for the Sense consultation hours.
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
More health professionals

Dictionary and translations