A copper IUD is a method of contraception.
A copper IUD is a plastic tube in a T-shape with copper thread.

It prevents pregnancy in 2 ways:

Copper IUD

How does a copper IUD work?

A doctor, midwife or gynaecologist usually places the copper IUD into the woman’s uterus during the first 12 days of her cycle. It can be painful, so you may be offered painkillers.

The copper IUD works for 5 to 10 years. After that time it needs to be replaced.

When the IUD is inserted, 2 short threads are left outside of the uterus. They are deep in the vagina, where you can feel them. This means that you can always check that the IUD is still in place.

Detail of the woman’s pelvis: 1. copper IUD, 2. uterus, 3. vagina, 4. anus and 5. urinary meatus.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Copper IUD placed in the uterus. 2 short threads are left outside the uterus. They are deep in the vagina.
Copper IUD placed in the uterus. 2 short threads are left outside the uterus. They are deep in the vagina.

Extremely reliable

A copper IUD is very reliable if used correctly. 

Extremely reliable

No damage to your health

A copper IUD does not contain hormones.

A copper IUD does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you just have the IUD removed.

Your menstrual periods can become a bit heavier and more painful.

No protection against STIs and HIV

A copper IUD does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Condom

Price of a copper IUD

A doctor or midwife can fit the copper IUD from about €47 to € 120. Depending on the brand, you have to go back to the doctor or midwife after 5 to 10 years for a new copper IUD.

Until the age of 21, most forms of contraception are reimbursed by your health insurance. However, you first have to pay the excess (eigen risico) of your health insurance policy. Check with your health insurance provider to find out how much will be reimbursed. From the age of 21, contraception is only reimbursed if you have taken out additional insurance for contraception. 

What does it cost?

Het koperspiraal is een anticonceptiemiddel
Het koperspiraal is een T-vormig plastic buisje met een koperdraad er om heen. 

Het koperspiraal voorkomt een zwangerschap op 2 manieren:

Koperspiraal

Hoe werkt het koperspiraal?

Een dokter, verloskundige of gynaecoloog plaatst het koperspiraal in uw baarmoeder, gewoonlijk in de eerste 12 dagen van uw cyclus. Omdat dit pijnlijk kan zijn, krijgt u soms pijnstillers.

Het koperspiraal werkt 5 tot 10 jaar. Daarna moet het worden vervangen.

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. koperspiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Koperspiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het koperspiraal is zeer betrouwbaar als het correct wordt gebruikt. 

Zeer betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

Het koperspiraal bevat geen hormonen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het koperspiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat het spiraal gewoon verwijderen.   

Uw menstruatie kan iets heviger en pijnlijker worden.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het koperspiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

Prijs van het koperspiraal

Een huisarts, verloskundige of gynaecoloog kan een koperspiraal plaatsen voor ongeveer € 47 tot € 129. Na 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het merk, moet u naar de dokter teruggaan voor een nieuw koperspiraal.

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw  eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering voor anticonceptie heeft.  

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Sense.info
If you are younger than 25, you can contact Sense with questions about contraception, sexuality and STIs. You can do this via email, telephone, online chat or by making an appointment for the Sense consultation hours.
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
More health professionals

Dictionary and translations