A hormonal IUD is a method of contraception. A hormonal IUD is a plastic tube in a T-shape. It contains 1 hormone.

Hormonal IUD

How does the hormonal IUD work?

A hormonal IUD works as follows:

A general practitionermidwife or gynaecologist places the IUD into the woman’s uterus during the first 7 days of her cycle.

A hormonal IUD works for 5 - 8 years. After this period it needs to be replaced.

When the IUD is inserted, 2 short threads are left outside of the uterus. They are deep in the vagina, where you can feel them. This means that you can always check that the IUD is still in place.

Detail of the woman’s pelvis: 1. hormonal IUD, 2. uterus, 3. vagina, 4. anus and 5. urinary meatus.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
IUD placed in the uterus. 2 short threads are left outside the uterus. They are deep in the vagina.
IUD placed in the uterus. 2 short threads are left outside the uterus. They are deep in the vagina.

Extremely reliable

A hormonal IUD is extremely reliable. 

Extremely reliable

No damage to your health

A hormonal IUD contains 1 hormone. This hormone usually does not affect your health. However, in some cases it is better to choose a different method of contraception. Ask a doctor or midwife for advice.

There is also a copper IUD. This is an IUD with a copper thread tied. The copper stops the sperm cells from moving.

The hormonal IUD does not make you less fertile. If you want to get pregnant, you just have the IUD removed.

During the first months of use, you may have side-effects such as acne, tender breasts and headaches. These effects usually disappear spontaneously. If they do not disappear, consult a doctor.

Your menstrual periods can become less heavy and often stop altogether.

No protection against STIs and HIV

The hormonal IUD does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Condom

Price of a hormonal IUD

A doctor or midwife can fit a hormonal IUD for about € 150 - 200, depending on the brand, and the costs of fitting the IUD. After 5 years you have to return to the doctor for a new hormonal IUD.

 

What does it cost?

Until the age of 21, most forms of contraception are reimbursed by your health insurance. However, you first have to pay the excess (eigen risico) of your health insurance policy. Check with your health insurance provider to find out how much will be reimbursed. From the age of 21, contraception is only reimbursed if you have taken out additional insurance for contraception. 

Het hormonaal spiraal is een anticonceptiemiddel. Het hormonaal spiraal is een T-vormige plastic buisje. Het bevat 1 hormoon

Hormonaal spiraal

Hoe werkt het hormonaal spiraal?

Het hormonaal spiraal werkt als volgt:

Een dokter, verloskundige of gynaecoloog plaatst het spiraal in de baarmoeder van de vrouw in de eerste 7 dagen van haar cyclus

Het hormonaal spiraal werkt 5 - 8 jaar. Na deze periode moet het worden vervangen. 

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. hormonaal spiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het hormonaal spiraal is zeer betrouwbaar. 

Zeer betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormonaal spiraal bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

Er bestaat ook een koperspiraal. Dit is een spiraal met een koperdraad er om heen. Het koper doet de zaadcellen stoppen met bewegen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormonaal spiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het spiraal verwijderen.   

Tijdens de eerste maanden dat u het hormonaal spiraal gebruikt, kan het bijwerkingen geven zoals acne, gespannen borsten en hoofdpijn. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. 

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormonaal spiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen. 

Condoom

Prijs van het hormonaal spiraal

Een dokter, verloskundige of gynaecoloog kan een hormonaal spiraal plaatsen voor ongeveer € 150 - 200, afhankelijk van het merk en de plaatsingskosten. Na 5 jaar moet u naar de dokter teruggaan voor een nieuw hormonaal spiraal.

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw  eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft.  

Wat kost het?

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Sense.info
If you are younger than 25, you can contact Sense with questions about contraception, sexuality and STIs. You can do this via email, telephone, online chat or by making an appointment for the Sense consultation hours.
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
More health professionals

Dictionary and translations