If you are pregnant, you can make an appointment with a midwife or gynaecologist in your area. The midwife will confirm the pregnancy with an ultrasound.

The midwife or gynaecologist will monitor you and the foetus during your entire pregnancy.

Make an appointment with a midwife or gyanecologist to confirm your pregnancy.

Regular check-ups

At the first check-up, the midwife or gynaecologist will:

 • Ask questions about you, your partner, your family, previous pregnancies and the date of your last menstrual period to find out more about your pregnancy.
 • Sometimes will make an ultrasound to confirm your pregnancy; 
 • Check your weight and blood pressure;
 • Inform you about extra tests you can have to check whether the baby has chromosomal abnormality or other physical abnormalities chromosomal abnormality or other physical abnormalities.The parents choose whether they want these tests or not.

During later check-ups, the midwife or gynaecologist will:

 • Ask how you are doing and answer questions if you have any
 • Check your weight and blood pressure
 • Check the growth of the baby and listen to its heartbeat
 • Provide information about the pregnancy and delivery

In the last months of pregnancy, the position of your child in the womb will be checked.

The midwife or gynaecologist carries out at least an ultrasound scan during pregnancy.
The midwife or gynaecologist carries out at least an ultrasound scan during pregnancy.
The midwife listens regularly to the heartbeat of the baby
The midwife listens regularly to the heartbeat of the baby
Detail of a vaginal examination: the midwife inserts several fingers into the vagina to feel if the cervix is opening. He/she also checks the position of the uterus from the outside.
Detail of a vaginal examination: the midwife inserts several fingers into the vagina to feel if the cervix is opening. He/she also checks the position of the uterus from the outside.

Contact your midwife or gynaecologist

There situations in which you need to contact your midwife or gynaecologist (immediately), namely if:

 • you fall on your belly;
 • you feel a heavy pain in your belly;
 • you have a persistent fever;
 • you lose blood through your vagina;
 • you lose a lot of weight;
 • you lose amniotic fluid;
 • have a lot of vaginal discharge with a bad smell; 
 • you cannot clearly feel the baby moving after 26 weeks; 
 • you have regular contractions. 
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you fall on your belly.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you fall on your belly.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you feel a heavy pain in your belly.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you feel a heavy pain in your belly.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you have a persistent fever.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you have a persistent fever.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you lose blood from your vagina.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you lose blood from your vagina.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you lose a lot of weight.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you lose a lot of weight.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you lose fluid from your vagina.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you lose fluid from your vagina.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you have a lot of white vaginal discharge with a bad smell.
Immediately contact your midwife or gynaecologist if you have a lot of white vaginal discharge with a bad smell.

Partner violence during pregnancy

Partner violence is any form of violence between 2 people in a relationship. Partner violence is forbidden by law.

Partner violence during pregnancy can cause health problems to both mother and foetus. The problems can be physical or psychological. For instance: stress, bleeding, high blood pressure, premature birth, low birth weight, miscarriage.

Ask your midwife, gynaecologist or general practitioner for help if you experience partner violence during pregnancy.

In an emergency, call 112. 

Pregnant in the Netherlands; seeing a midwife

Als u zwanger bent maakt u een afspraak bij de verloskundige of gynaecoloog bij u in de buurt. De verloskundige bevestigt de zwangerschap met een echo.

De verloskundige of gynaecoloog volgt u en  de foetus gedurende de hele zwangerschap.

 

Regelmatige controle

De verloskundige of gynaecoloog zal u bij de 1e controle:

 • Vragen stellen over u, uw partner, uw familie, eerdere zwangerschappen, de datum van uw laatste menstruatie… om meer over uw zwangerschap te weten te komen.
 • Uw gewicht en bloeddruk controleren;
 • U informeren over extra onderzoeken die u kunt laten uitvoeren om te kijken of de baby een chromosoomafwijking (NIPT) of andere lichamelijke afwijkingen (SEO) heeft. heeft. De ouders bepalen zelf of ze deze testen laten uitvoeren.

Tijdens de vervolgcontroles zal de verloskundige of gynaecoloog: 

 • Vragen hoe het gaat en eventuele vragen beantwoorden;
 • Uw gewicht en bloeddruk controleren;
 • De groei van de baby controleren en naar het hartje van de baby luisteren;
 • Informatie geven over de zwangerschap en bevalling;
 • In de laatste maanden van de bevalling zal ook de ligging en indaling van uw kindje gecontroleerd worden.
De verloskundige maakt een echo tijdens de zwangerschap.
De verloskundige maakt een echo tijdens de zwangerschap.
De verloskundige luistert regelmatig naar het hartje van de baby.
De verloskundige luistert regelmatig naar het hartje van de baby.
Detail van een vaginaal onderzoek: de verloskundige of gynaecoloog brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al meer geopend is. Hij/zij controleert via de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.
Detail van een vaginaal onderzoek: de verloskundige of gynaecoloog brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al meer geopend is. Hij/zij controleert via de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog

Er zijn een aantal situaties waarbij u (direct) contact op moet nemen met uw verloskundige of gynaecoloog. Wanneer:

 • u op uw buik valt;
 • u hevige pijn voelt in uw buik;
 • u aanhoudende koorts heeft;
 • u bloed uit de vagina verliest;
 • u veel gewicht verliest;
 • u vruchtwater verliest; 
 • u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt; 
 • u de baby na week 26 niet goed voelt bewegen; 
 • u regelmatig weeën heeft. 
Ga naar een dokter in een noodsituatie.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u op uw buik valt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u op uw buik valt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u hevige pijn voelt in uw buik.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u hevige pijn voelt in uw buik.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u aanhoudende koorts heeft.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u aanhoudende koorts heeft.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u bloed uit de vagina verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u bloed uit de vagina verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel gewicht verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel gewicht verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u vruchtwater verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u vruchtwater verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen in een relatie. Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap kan gezondheidsproblemen voor de moeder en de foetus veroorzaken. De problemen kunnen fysiek of psychisch zijn. Bijvoorbeeld: stress, bloedverlies, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam.

Vraag hulp aan uw verloskundige of gynaecoloog  bij partnergeweld tijdens de zwangerschap.

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
More health professionals

Dictionary and translations