W Holandii przemoc wobec partnera jest przestępstwem.

Pobicie partnera grozi karą pozbawienia wolności. Jeżeli przemoc powoduje trwałe uszkodzenie stanu zdrowiaofiary, kara może być surowsza. Karalna jest nie tylko przemoc fizyczna, ale także molestowanie i agresja słowna.

Jeśli znajdziesz się w sytuacji awaryjnej i obawiasz się, że możesz paść ofiarą dalszej przemocy, możesz udać się do schroniska (Blijf van mijn lijf huis). Osoba grożąca popełnieniem przemocy domowej lub przemocy wobec dzieci może otrzymać zakaz zbliżania się do domu (huisverbod), zakazujący sprawcy zbliżania się do domu przez 10 dni. Okres ten może zostać wydłużony do 4 tygodni.

W całej Holandii działają specjalne organizacje takie jak Veilig Thuis, które oferują schronienie i pomoc. Możesz skontaktować się z nimi lub udać się do ich siedzib. Pracownicy centrum mogą udać się z Tobą na policję, do lekarza lub sądu. Kontaktując się z organizacją Veilig Thuis nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pomoc i poradę można uzyskać anonimowo i bez jakichkolwiek opłat.

Możesz także niezwłocznie udać się na policję, aby złożyć skargę. Policja jest zobowiązana do poszanowania Twojej prywatności. Jeśli obawiasz się dalszej przemocy, policja może zapewnić ci odpowiednią ochronę, a osoba będąca sprawcą przemocy może otrzymać tymczasowy zakaz zbliżania się do domu (huisverbod). Policja jest zobowiązana do traktowania Cię z szacunkiem i w odpowiedni sposób.

Zgodnie z prawem funkcjonariusze muszą okazać Ci taki sam szacunek jak innym ofiarom, jeżeli nie masz statusu rezydenta. Policja nie aresztuje cię nawet jeśli nie posiadasz zgody na pobyt w kraju, możesz także dokonać anonimowego zgłoszenia przestępstwa. Jeśli chcesz, może ci towarzyszyć pracownik socjalny lub pracownik innej organizacji.

Pomoc dla sprawców

Jeżeli czujesz, że zachowujesz się agresywnie w związku lub istnieje ryzyko, że zachowasz się agresywnie względem innej osoby, możesz skorzystać z pomocy. Terapia pozwoli Ci na rozmowę na temat swoich uczuć i zachowania, a także pomoże zapobiec (ponownym) agresywnym zachowaniom.

Partnergeweld is strafbaar in Nederland.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een Blijf van mijn lijf huis gaan. 

In heel Nederland zijn er speciale organisaties, zoals Veilig Thuis, voor opvang en hulp waar u naar toe kunt bellen of gaan. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een huisarts of een rechtbank. Wanneer u een beroep doet op Veilig Thuis, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. Er kan dan een tijdelijk huisverbod opgelegd worden aan degene die het geweld pleegt. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie zal u niet arresteren als u geen verblijstatus heeft, en u kunt er anoniem aangifte doen. U kunt altijd een professional van een organisatie meenemen.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt. 

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Dyżur wieczorny i weekendowy
Możesz zadzwonić na dyżur wieczorny i weekendowy (huisartsenpost) wieczorem lub w weekendy. W nagłych wypadkach możesz także udać się na wizytę. „Nagły wypadek” oznacza w tym wypadku problem medyczny, który nie może czekać do kolejnego dnia pracy lekarza pierwszego kontaktu. Podczas rozmowy podejmowana jest decyzja dotycząca konieczności wizyty na dyżurze.
Numer alarmowy
Zadzwoń na numer alarmowy 112 jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy.
112
Policja
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
112
Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu)
Organizacja Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu) oferuje darmowe informacje i porady w przypadkach przemocy w związku lub w rodzinie.
Czyn lubieżny oraz gwałt
Lista organizacji, z którymi możesz się skontaktować, jeśli padniesz ofiarą przemocy na tle seksualnym.
Czyn lubieżny oraz gwałt – ośrodek do spraw przemocy seksualnej
Jeśli jesteś ofiarą przemocy na tle seksualnym, możesz skontaktować się z ośrodkiem do spraw przemocy seksualnej (Centrum Seksueel Geweld). Możesz tam uzyskać pomoc lekarską i psychologiczną.
Czyn lubieżny oraz gwałt – sprawcy przemocy na tle seksualnym
Jeśli jesteś sprawcą lub sprawczynią przemocy na tle seksualnym, możesz uzyskać pomoc, aby takie sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości.
Korrelatie
Jeśli chcesz porozmawiać o tematach intymnych, takich jak związki, twoje uczucia lub seksualność, możesz anonimowo skontaktować się z organizacją Korrelatie przez e-mail, telefon lub chat.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia