La samee ballan ummulisada ama dhakhtarka haweenka si loo xaqiijiyo uurkaaga.

Haddii aad uur leedahay, dhakhtar ama dhakhtarka haweenka waxa uu ka warhayn doonaa adiga iyo uur jiifka muddada uurkaaga oo dhan.

Dhakhtar ka qaadaya muunada dhiiga haweenay si uu u hubiyo haddii ay uur leedahay.

Baadhitaano caadi ah

Baadhitaanka koowaad, ummulisada ama dhakhtarka haweenka waxa uu:

 • Waydiiyaa su'aalo adiga kugu saabsan, lamaanahaaga, qoyskaaga, uurarkii hore iyo taariikhda muddada dhiiga caadadaada u dambaysay si uu u ogaado wax badan oo ku saabsan uurkaaga.
 • Wakhtiyada qaarkood waxa uu samayn doonaa altarasoonka si uu u xaqiijiyo uurkaaga;
 • Hubi miisaankaaga iyo cadaadkiska dhiiga;
 • Kugu wargeliyaa adiga baadhitaano dheeraad ah aad qaadan karto si aad u hubiso haddii ilmahu uu leeyahay koromsoomyo aan caadi ahayn ama jidh aan caadi ahayn oo koromsooyada aan caadiga ahayn ama kuwa kale oo jidhka aan caadiga ahayn ah. Waalidku waxay doortaa haddii ay doonayaan baadhitaanada ama aanay doonayn.

Muddada baadhitaanada dambe, ummulisada ama dhakhyarka haweenku waxay:

 • Waydiin doonaan sida aad tahay oo waxay ka jawaabi su'aalaha haddii aad waxuun hayso
 • Hubi miisaankaaga iyo cadaadkiska dhiiga
 • Baadh koriinka ilmaha oo dhegayso garaaciisa wadnaha
 • Bixi macluumaadka ku saabsan uurka iyo ummulida

Bilahii u dambeeyay ee uurka, meesha ilmahaaga gudaha ilma galeenka waa la baadhi doonaa.

Ummulisada ama dhakhtarka haweenka waxa uu fuliyaa ugu yaraan sawirka altarasoonka muddada uurka.
Ummulisada ama dhakhtarka haweenka waxa uu fuliyaa ugu yaraan sawirka altarasoonka muddada uurka.

La xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka

Waxaa jira xaalada aad u baahantahay inaad la xidhiidho ummuliso ama dhakhtarka haweenka (isla markaaba), gaar ahaan haddii:

 • waxaad u dhacday calooshaada;
 • waxaad dareentay xanuun wayn oo calooshaada ah;
 • waxaad leedahay xumad joogta ah;
 • waxaad lumisay dhiig ka yimid siilka;
 • waxaad lumusay miisaan badan;
 • waxaad lumisaa dheecaanka uur jiifta ku xeeran;
 • wax badan oo dheecaanka siilka ah oo ur xun leh ayaa leedahay;
 • si cad uma dareemi kartid ilmaha oo dhaqaaqaya 26 todobaad ka dib;
 • Waxaad yeelataa isku soo ururka muruqa ilma galeenka caadiga ah;
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka xaalada gurmadka.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad u dhacdo calooshaada.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad u dhacdo calooshaada.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad xanuun culus ka dareento calooshaada.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad xanuun culus ka dareento calooshaada.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad leedahay xummad joogta ah
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad leedahay xummad joogta ah
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii dhiig kaa yimaado siilka.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii dhiig kaa yimaado siilka.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii miisaan badan kaa dhaco.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii miisaan badan kaa dhaco.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad dheecaan kaa yimaado siilka.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka haddii aad dheecaan kaa yimaado siilka.
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka
Isla markaaba la xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka

Dagaalka lamaanaha muddada uurka

Dagaalka lamaanaha waa qaab kasta oo dagaala oo u dhexeeya 2 qof oo xidhiidh ka dhexeyo. Dagaalka lamaanaha waxaa mamnuucay sharciga.

Dagaalka lamaanaha muddada uurka waxay sababi kartaa dhibtaatooyinka caafimaadka labbada hooyada iyouur jiifka. Dhibaatooyinku waxay noqon karaa kuwa jidhka ah iyo kuwa nafsiyeed. Tusaale ahaa: walbahaar, dhiig bax, cadaadiska dhiiga oo sareeya, dhimashada ilmaha oo wakhtigeeda ka soo hormarta, miisaanka dhalashada oo aad u hooseya, qubashada uurka.

Waydii ummulisadaada, dhakhtarka haweenka ama dhakhtarka guud caawimo haddii aad la kullanto dagaalka lamaanaha muddada uurka.

Gurmadkana, wac 112.

Uuraysashada

Als u zwanger bent maakt u een afspraak bij de verloskundige of gynaecoloog bij u in de buurt. De verloskundige bevestigt de zwangerschap met een echo.

De verloskundige of gynaecoloog volgt u en  de foetus gedurende de hele zwangerschap.

 

Regelmatige controle

De verloskundige of gynaecoloog zal u bij de 1e controle:

 • Vragen stellen over u, uw partner, uw familie, eerdere zwangerschappen, de datum van uw laatste menstruatie… om meer over uw zwangerschap te weten te komen.
 • Uw gewicht en bloeddruk controleren;
 • U informeren over extra onderzoeken die u kunt laten uitvoeren om te kijken of de baby een chromosoomafwijking (NIPT) of andere lichamelijke afwijkingen (SEO) heeft. heeft. De ouders bepalen zelf of ze deze testen laten uitvoeren.

Tijdens de vervolgcontroles zal de verloskundige of gynaecoloog: 

 • Vragen hoe het gaat en eventuele vragen beantwoorden;
 • Uw gewicht en bloeddruk controleren;
 • De groei van de baby controleren en naar het hartje van de baby luisteren;
 • Informatie geven over de zwangerschap en bevalling;
 • In de laatste maanden van de bevalling zal ook de ligging en indaling van uw kindje gecontroleerd worden.
De verloskundige maakt een echo tijdens de zwangerschap.
De verloskundige maakt een echo tijdens de zwangerschap.
De verloskundige luistert regelmatig naar het hartje van de baby.
De verloskundige luistert regelmatig naar het hartje van de baby.
Detail van een vaginaal onderzoek: de verloskundige of gynaecoloog brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al meer geopend is. Hij/zij controleert via de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.
Detail van een vaginaal onderzoek: de verloskundige of gynaecoloog brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al meer geopend is. Hij/zij controleert via de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog

Er zijn een aantal situaties waarbij u (direct) contact op moet nemen met uw verloskundige of gynaecoloog. Wanneer:

 • u op uw buik valt;
 • u hevige pijn voelt in uw buik;
 • u aanhoudende koorts heeft;
 • u bloed uit de vagina verliest;
 • u veel gewicht verliest;
 • u vruchtwater verliest; 
 • u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt; 
 • u de baby na week 26 niet goed voelt bewegen; 
 • u regelmatig weeën heeft. 
Ga naar een dokter in een noodsituatie.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u op uw buik valt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u op uw buik valt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u hevige pijn voelt in uw buik.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u hevige pijn voelt in uw buik.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u aanhoudende koorts heeft.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u aanhoudende koorts heeft.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u bloed uit de vagina verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u bloed uit de vagina verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel gewicht verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel gewicht verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u vruchtwater verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u vruchtwater verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen in een relatie. Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap kan gezondheidsproblemen voor de moeder en de foetus veroorzaken. De problemen kunnen fysiek of psychisch zijn. Bijvoorbeeld: stress, bloedverlies, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam.

Vraag hulp aan uw verloskundige of gynaecoloog  bij partnergeweld tijdens de zwangerschap.

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh