Het maagdenvlies is eigenlijk geen vlies maar een smal soepel randje huidweefsel binnenin de vagina, aan de ingang. Het maagdenvlies is niet volledig gesloten omdat het menstruatiebloed door de vagina naar buiten moet kunnen. Er is dus altijd een kleinere of grotere opening. Ook bij meisjes die nog nooit seksueel contact hebben gehad. Heel soms is het maagdenvlies zo dik dat dit de vagina afsluit. Dat is een aangeboren medisch probleem. Dit is op te lossen met een kleine operatieve ingreep. 

Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina.

Soorten maagdenvliezen

Elk maagdenvlies heeft een andere vorm en grootte:

  • De huid kan dun of dik zijn.
  • Het maagdenvlies kan glad, bobbelig of rimpelig zijn. 
  • Het kan smal of wat breder zijn.
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening

Eerste keer seks

Wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft, kan het maagdenvlies uitrekken of scheuren, maar dit is niet altijd het geval. Het maagdenvlies kan al uitgerekt of gescheurd zijn, ook al is de vrouw nog maagd. Het maagdenvlies kan niet bewijzen of een vrouw maagd is of niet

Wanneer het maagdenvlies uitrekt of scheurt, kan dit een beetje pijn doen. De meeste vrouwen merken het echter niet. Sommige vrouwen verliezen een beetje bloed wanneer het maagdenvlies scheurt. De meeste vrouwen bloeden echter niet.

The hymen is a small supple rim of tissue inside the vagina, near the entrance. The hymen is not fully closed because menstruation blood must be able to leave the body through the vagina. That is why it always has a small or larger opening. Even in girls who have never had sexual contact. Very rarely, the rim is so thick that it closes the vagina completely. This is a congenital medical problem. It can be solved by a small surgical procedure.

Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Detail of the hymen inside the vagina
Detail of the hymen inside the vagina

Types of hymens

Every hymen is different in shape and size:

  • The skin can be thin or thick.
  • The hymen can be smooth, bumpy or wrinkled.
  • It can be narrow or quite wide.
Different hymens: hymen with a narrow opening
Different hymens: hymen with a narrow opening
Different hymens: hymen with a medium-sized opening
Different hymens: hymen with a medium-sized opening
Different hymens: hymen with a large opening
Different hymens: hymen with a large opening

Having sex for the first time

When a woman has sexual intercourse for the first time, the hymen may stretch or tear, but this does not always happen. The hymen can already be stretched or torn, even if the woman is still a virgin. The hymen cannot prove whether a woman is a virgin or not.

When the hymen stretches or tears this can hurt a little bit. However, most women do not notice it. Some women lose a few drops of blood when the hymen tears. Most women do not lose any blood.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Seksuoloog
Voor hulp bij seksuele problemen kunt u terecht bij een seksuoloog. Seksuologische hulp wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt het wel vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen