За професионалисти

Как да говорим с клиентите за сексуалното здраве? Как Zanzu може да помогне при консултиране и в клас? Намерете отговорите тук.

Повече информация за професионалисти

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ

За нас

Zanzu е създаден от Sensoa и BzgA. Нидерландският експертен център за сексуално здраве и права Rutgers е възприел Zanzu за употреба в Нидерландия.

Повече за нас