Female genital mutilation is also called female circumcision.

Female genital mutilation can be done in different ways:

  • Partly or totally removing the visible part of the clitoris (type 1);
  • Partly or totally removing the clitoris and the labia (type 2);
  • Sewing together the labia so that there is only a small opening through which urine and blood can leave the body (type 3).
  • All other harmful acts to the visible sexual organs of the woman, such as pricking, piercing, incising, scraping and cauterisation.

Female genital mutilation is done for cultural reasons.

Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
A woman’s visible sexual organs are: 1. outer labia, 2. inner labia, 3. opening of the vagina, 4.clitoris. The urinary meatus (5) and anus (6) are not part of the sexual organs.
A woman’s visible sexual organs are: 1. outer labia, 2. inner labia, 3. opening of the vagina, 4.clitoris. The urinary meatus (5) and anus (6) are not part of the sexual organs.
Female genital mutilation - Type 1: clitoris is removed.
Female genital mutilation - Type 1: clitoris is removed.
Female genital mutilation - Type 2: labia are removed.
Female genital mutilation - Type 2: labia are removed.
Female genital mutilation - Type 3: labia are sewn together.
Female genital mutilation - Type 3: labia are sewn together.

Female genital mutilation is very dangerous for the health of women and girls. Some of them bleed to death. It can also lead to:

Female genital mutilation is illegal in Europe. It is forbidden by law.

If you have undergone female genital mutilation or you fear that this will be done to you, contact a specialised organisation. They will be able to help you.

Vrouwelijke genitale verminking wordt ook vrouwenbesnijdenis genoemd. 

Vrouwelijke genitale verminking kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Het zichtbare deel van de clitoris gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 1);
  • De clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 2); 
  • De schaamlippen dichtnaaien, zodat er maar een kleine opening overblijft waaruit urine en bloed het lichaam kunnen verlaten (type 3).
  • Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. 

Vrouwelijke genitale verminking gebeurt om culturele redenen.

Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de anus (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de anus (6) zijn geen geslachtsdelen.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.

Vrouwelijke genitale verminking is heel gevaarlijk voor de gezondheid van vrouwen en meisjes. Sommige onder hen bloeden dood. Het kan ook leiden tot:

Vrouwelijke genitale verminking is illegaal in Europa. Het is strafbaar

Als u vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan of u bent bang dat het zal worden gedaan, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Hier kan u geholpen worden. 

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Consultation hours female genital mutilation
Consultation hours for women who have undergone female genital mutilation.
More health professionals

Dictionary and translations