Barrièremiddelen

Anticonceptie die voorkomt dat de zaadcellen de eicel kunnen bereiken. De anticonceptie vormt een fysieke barrière: 

Condoom
Condoom
Vrouwencondoom
Vrouwencondoom
Pessarium
Pessarium

Middelen met hormonen

De hormonen voorkomen dat zaadcellen een eicel kunnen bevruchten:

  • ze voorkomen de eisprong.
  • ze maken het moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder te komen en de eicel te bereiken. 

De hormonen zorgen er ook voor dat een eicel niet kan innestelen:

Pil
Pil
Vaginale ring
Vaginale ring
Anticonceptiepleister
Anticonceptiepleister
Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
hormoonstaafje
hormoonstaafje
Prikpil
Prikpil

Middelen door de dokter in de baarmoeder ingebracht

Anticonceptie die de dokter inbrengt in de baarmoeder

Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
Koperspiraal
Koperspiraal

Natuurlijke gezinsplanning

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt. Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Deze methoden zijn moeilijk om correct toe te passen en zijn daarom weinig betrouwbaar. 

Permanente anticonceptie

Sterilisatie is permanente anticonceptie. Een dokter voert een kleine operatie uit op de man of de vrouw. Sterilisatie voorkomt dat zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Een abortus wordt uitgevoerd bij een vrouw die al zwanger is en ervoor kiest om de zwangerschap af te breken.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor anticonceptie. Praat erover met uw partner

Stel ligt in bed en praat over anticonceptie.

Barrier methods

Barrier methods of contraception prevent sperm cells from reaching the egg cell. These forms of contraception form a physical barrier:

Condom
Condom
Female condom
Female condom
Diaphragm
Diaphragm

Hormonal methods

The hormones prevent sperm cells from fertilising an egg cell:

  • they prevent ovulation.
  • they make it more difficult for sperm cells to enter the uterus and reach the egg cell.

The hormones also make sure that an egg cell cannot be implanted:

Contraceptive pill
Contraceptive pill
Vaginal ring
Vaginal ring
Contraceptive patch
Contraceptive patch
Hormonal IUD
Hormonal IUD
Contraceptive implant
Contraceptive implant
Contraceptive injection
Contraceptive injection

Methods inserted in the uterus by a doctor

A doctor puts these methods of contraception inside the woman’s uterus:

Hormonal IUD
Hormonal IUD
Copper IUD
Copper IUD

Natural family planning

Natural family planning means that no methods of contraception are used. There are various methods of natural family planning:

These methods are difficult to use correctly. This means that they are less reliable. 

Permanent contraception

Sterilisation is permanent contraception. A doctor carries out a small operation on a man or a woman. Sterilisation prevents sperm cells from reaching the egg cell.

Abortion is not a method of contraception. You have an abortion when you are already pregnant and choose to terminate your pregnancy. 

Responsible together

Both partners share the responsibility for contraception. Talk about it with your partner

Couple lying in bed and talking about contraception.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een verwijzing heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. De verloskundige of huisarts geeft u een verwijzing.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen