Zanzu is ontwikkeld door Sensoa het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid en BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie. Rutgers heeft de site geschikt gemaakt voor gebruik in Nederland. De informatie is aangevuld en verbeterd door experts van Rutgers en heeft hierin samengewerkt met experts van de Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV), Soa Aids Nederland en Pharos. Zanzu.nl is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van VWS in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

 

Om de seksuele gezondheid en rechten te verbeteren, combineert Rutgers onderzoek, informatie en praktische ondersteuning met lobbywerk. We werken vanuit een inclusieve en actieve benadering aan seksuele vorming, verbetering van toegang tot anticonceptie en veilige abortus, en preventie van seksueel geweld. Rutgers werkt in Nederland en in 18 ontwikkelingslanden. 

Laat ons weten wat u goed en minder goed vindt aan Zanzu.nl

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp