ንሰብ ሞያ

ብዛዕባ ጾታዊ ጥዕና ምስ ዓማዊል ብከመይ ትዘራረብ፧ ምስ ዓማዊል ብዛዕባ ጾታዊ ጥዕና ብኸመይ ይዛርዝረብ፧ እቶም መልሲታት ኣብዚ ርኸቦም።

More info for professionals

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር

ብዛዕባና

Zanzu ብ Sensoa ከምኡድማ ብ BzgA እዩ ተዳልዩ። Rutgers, ማእከል ሞያውያን ብዛዕባ ፍልጠት ጾታዊ ጥዕናን መሰላትን ደች፣ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ብምባል እዩ ን Zanzu ኣዳልዩዎ።

ተወሳኺ ብዛዕባና