Lichaam

Tijdens de zwangerschap verandert er veel in uw lichaam. U ervaart de volgende veranderingen:

 • U heeft geen menstruatie meer.
 • U komt aan (gewicht). 

U kunt last krijgen van een of meer van de volgende ongemakken. Dit is normaal. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw verloskundige of gynaecoloog

 • misselijkheid;
 • vermoeidheid;
 • obstipatie (moeilijk kunnen poepen);
 • gezwollen en pijnlijke borsten
 • vaak of vaker moeten plassen;
 • ontstoken tandvlees.

Later in de zwangerschap kunt u last krijgen van andere ongemakken:

 • zwangerschapsstriemen (lijnvormige littekens) op de buik;
 • pijnlijke/gezwollen benen en voeten;
 • rugpijn.

Gevoelens

Uw gevoelens en humeur kunnen snel veranderen. Bijvoorbeeld: u kunt zich het ene moment gelukkig voelen en het andere verdrietig of angstig. 

Misselijkheid

Misselijkheid komt vooral de eerste 3 maanden van de zwangerschap voor. 

 • Neem een licht ontbijt;
 • Eet overdag verschillende kleine porties;
 • Drink de hele dag voldoende water;
 • Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog wanneer u moet braken en/of weinig plast. 

Het kan ook helpen om:

 • Iets kleins te eten voor u uit bed gaat of gaat slapen; 
 • Wat melk of gemberthee te drinken.

Vermoeidheid

Vooral in het begin van de zwangerschap zijn vrouwen vaak moe.

 • Rust veel;
 • Ga naar een verloskundige of gynaecoloog om na te gaan of uw bloed voldoende ijzer bevat. 

Op het einde van de zwangerschap kunnen emotionele stress en slaaptekort door, bijvoorbeeld, de bewegingen van de baby, spierkrampen, vaak moeten plassen opnieuw vermoeidheid veroorzaken.

Obstipatie

De spieren in de darmen zijn meer ontspannen en werken trager tijdens de zwangerschap. Dit kan obstipatie veroorzaken.

 • Drink veel water (1,5 - 2 liter per dag); 
 • Drink verse sap;
 • Eet veel vezels (o.a. volkorenbrood);
 • Blijf actief (beweeg minstens 30 minuten per dag).

Ontstoken tandvlees

Veranderingen in de hormonen tijdens de zwangerschap verhogen de bloedtoevoer naar het tandvlees. Daardoor kan het tandvlees gevoeliger, geïrriteerd en gezwollen zijn en gaat het bloeden.  

 • Poets uw tanden 2 keer per dag; 
 • Gebruik dagelijks tandenstokers; 
 • Ga naar een tandarts als de infectie niet verdwijnt. 

Zwangerschapsstriemen

Zwangerschapsstriemen zijn roze of bruinachtige strepen in de huid van de buik, borsten of heupen. De zwangerschapsstriemen ontstaan door het uitrekken van de huid. Na de zwangerschap worden de striemen lichter, maar ze blijven een beetje zichtbaar.

U kunt uw buik insmeren met hydraterende crème of olie.

Pijnlijke/gezwollen benen en voeten

De meeste zwangere vrouwen hebben last van gezwollen benen en voeten, vooral tegen het einde van de zwangerschap. Gezwollen benen en voeten ontstaan door de verhoogde druk van de baarmoeder op de aderen en de toegenomen hoeveelheid bloed in het lichaam.

Leg uw benen omhoog, wanneer u zit. Drink voldoende. 

Rugpijn

Rugpijn ontstaat meestal door het toegenomen gewicht van de baarmoeder en de veranderingen in de hormonen.

 • Zit rechtop;
 • Buig door uw knieën als u bukt of zware dingen tilt;
 • Draag geen hoge hakken;
 • Doe lichte sporten. bijvoorbeeld: wandelen, zwemmen of fietsen.

Na de bevalling

Het kan dat uw lichaam er na de bevalling nooit meer hetzelfde uit ziet als voor de zwangerschap. Bijvoorbeeld: uw gewicht, de vorm van uw buik en uw borsten kunnen anders zijn dan daarvoor. 

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Body

During pregnancy there are a lot of changes in your body. You experience the following changes:

You may also have one or more of the following kinds of discomfort. This is normal. If you have any questions, contact your midwife or gynaecologist

 • nausea;
 • tiredness;
 • constipation (not being able to defecate);
 • swollen and painful breasts;
 • need to go to the toilet frequently;
 • inflamed gums.

Later in the pregnancy, you may have other kinds of discomfort:

 • stretch marks (line-shaped scars) on your belly;
 • painful/swollen legs and feet;
 • back pain.

Emotions

Your emotions and moods can change very quickly. For instance: you may feel happy one moment and then sad or anxious.

Nausea

Nausea mainly occurs during the first 3 months of pregnancy.

 • Have a light breakfast;
 • Eat several small portions of food during the day;
 • Drink enough water during the day;
 • Contact your midwife of gynaecologist if you vomit or have only a small amount of urine.

It can also help to:

 • Eat something light before you get out of bed and when you go to bed;
 • Drink some milk or ginger tea.

Tiredness

Tiredness occurs especially at the beginning of the pregnancy.

 • Rest a lot;
 • Go to a midwife or gynaecologist to check if you have enough iron in your blood.

At the end of the pregnancy you may experience emotional stress and lack of sleep. This can be caused by the baby’s movement, muscle cramps and frequent urination, which also cause tiredness.

Constipation

The muscles in the bowel are more relaxed and work more slowly during pregnancy. This may cause constipation.

 • Drink a lot of water; (1.5 to 2 litres a day)
 • Drink fresh fruit juice;
 • Eat a lot of fibres (e.g. wholemeal bread);
 • Stay active (take exercise for at least 30 minutes every day). 

Inflamed gums

Changes in your hormones during pregnancy increase blood flow to the gums. Your gums can become more sensitive, irritated and swollen, and start to bleed. 

 • Brush your teeth 2 times a day;
 • Use toothpicks every day; 
 • Go to a dentist if your gums continue to bleed. 

Stretch marks

Stretch marks are pink or brownish lines in the skin of the belly, breasts or hips. They are caused by the stretching of your skin. The stretchmarks fade after pregnancy, but remain slightly visible.

You can put a hydrating cream or oil on your belly to care for your skin.

Painful/swollen legs and feet

Most pregnant women suffer from swollen legs and feet, mainly towards the end of the pregnancy. Swollen legs and feet are caused by the increased pressure of the uterus on the veins and the increased amount of blood in the body.

Raise your legs up high when sitting down and drink sufficiently.

Back pain

Back pain is mainly caused by the increased weight of the uterus and changes in hormones.

 • Sit straight;
 • Bend your knees when lifting heavy objects;
 • Do not wear high heels;
 • Take light exercise, for example: walking, swimming or cycling.

After delivery

After delivery, your body look different from how it was before your pregnancy. For example: your weight and the shape of your belly and breasts may be different than before.

Pregnant in the Netherlands; seeing a midwife

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Verloskundige
Zodra u weet dat u zwanger bent, maakt u een afspraak bij een verloskundige bij u in de buurt. Een verloskundige begeleidt u tijdens uw zwangerschap, de bevalling en de eerste periode na de bevalling.
Gynaecoloog
Als u zwanger bent en een medische indicatie (verwijzing) heeft gekregen, gaat u naar een gynaecoloog. U krijgt deze verwijzing van uw verloskundige of huisarts.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen