Natural family planning means that no methods of contraception are used.

There are various methods of natural family planning:

Rhythm method: it is difficult to calculate when a woman is fertile and cannot have sexual intercourse

Withdrawal method

Withdrawing the penis before the man ejaculates:

 • Before he ejaculates, a man may already lose a bit of fluid that might contain sperm cells.
 • It is difficult to know exactly when a man ejaculates. An orgasm is often very overwhelming or fast and unexpected. Then it is very difficult to withdraw the penis before the first semen comes out.
 • If the man ejaculates near the vagina, sperm cells might reach the vagina. This means the woman could get pregnant.
Withdrawal method: the man removes his penis from the vagina before he ejaculates.

Breast-feeding

The breast-feeding method only works under the following conditions:

 • The method only works during the first 6 months following delivery. After 6 months, it is best to use a method of contraception, even if you have not had a menstrual period. For instance: the condom or the mini-pill.
 • The woman must only breast-feed her baby. This means the baby only gets breast-milk. There should never be more than 4 hours between feedings during the day and 6 hours between feedings during the night.
 • The woman should not express milk. Expressing milk is squeezing the breast with a hand or using a pump to suck milk from the breast.

If you do not meet these conditions, use a method of contraception. While breast-feeding, it is best to use a condom or the mini-pill.

Woman breast-feeding her baby.

Not very reliable

It is difficult to use natural family planning methods correctly. You can get pregnant if you do not use these methods correctly. 

If you do not wish to have children, it is best to consider using another method. Ask a doctor or midwife for advice.

The breast-feeding method is reliable during the first 6 months following delivery. After 6 months, the method is no longer reliable.

Not very reliable

No protection against STIs and HIV

Natural family planning methods do not protect you against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt.

Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Kalendermethode: het is moeilijk te berekenen wanneer een vrouw vruchtbaar is en geen geslachtsgemeenschap mag hebben.

Terugtrekken

De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt:

 • Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat. 
 • Het is moeilijk om precies te weten wanneer de man een zaadlozing krijgt. Een orgasme is vaak heel overweldigend of snel en onverwacht. Het is dan heel moeilijk om terug te trekken voor het eerste sperma komt. 
 • Als de man vlakbij de vagina klaarkomt, kunnen zaadcellen soms tot in de vagina komen. De vrouw kan dus toch zwanger worden.
Terugtrekken: de man trekt de penis terug uit de vagina voor hij een zaadlozing heeft.

Borstvoeding geven

De borstvoedingsmethode werkt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De borstvoedingsmethode werkt alleen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Na 6 maanden kunt u het best een anticonceptiemiddel gebruiken, ook als u nog geen menstruatie heeft gehad. Bijvoorbeeld het condoom of de minipil.
 • De vrouw moet uitsluitend borstvoeding aan haar baby geven. De baby krijgt dus alleen moedermelk. Overdag mag er nooit meer dan 4 uur en 's nachts nooit meer dan 6 uur tussen de voedingen zitten. 
 • De vrouw mag niet afkolven. Afkolven is de melk uit de borst duwen met de hand of met een pomp melk zuigen uit de borst.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, gebruik dan een anticonceptiemiddel. Zolang u borstvoeding geeft, gebruikt u het best het condoom of de minipil.

Een vrouw geeft haar baby de borst.

Weinig betrouwbaar

De natuurlijke methoden zijn moeilijk om correct toe te passen. U kunt zwanger worden als u deze methoden niet correct toepast. 

Als u geen kinderwens heeft, kunt u het best een andere methode overwegen. Vraag een dokter of verloskundige om advies.

De borstvoedingsmethode is wel betrouwbaar in de eerste 6 maanden na de bevalling. Daarna is de methode niet meer betrouwbaar.

Weinig betrouwbaar

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Natuurlijke gezinsplanning beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

More information or help needed?

General practitioner
You can talk to a general practitioner about every intimate topic. If necessary, a general practitioner can refer you to a specialised health professional. Refugees who have been granted (temporary) asylum choose a general practitioner in their municipality. Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can consult a general practitioner at the centre.
Sense.info
If you are younger than 25, you can contact Sense with questions about contraception, sexuality and STIs. You can do this via email, telephone, online chat or by making an appointment for the Sense consultation hours.
Midwife
As soon as you know you are pregnant, you make an appointment with a midwife in your area. A midwife supports and advises you during your pregnancy, delivery and the period immediately after delivery.
Gynaecologist
If you are pregnant and have been given a referral, you go to a gynaecologist. The midwife or general practitioner gives you a referral.
More health professionals

Dictionary and translations