Het condoom is een anticonceptiemiddel. Het condoom is een dun rubber hoesje voor de penis. Het vangt het sperma van de man op bij een zaadlozing

Er bestaan condooms in allerlei maten, afhankelijk van de dikte van de penis. Zorg dat het condoom niet te strak of te los zit. 

Condoom

Hoe een condoom omdoen

Doe een condoom om voor penetratie. Doe het als volgt:

 • Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking. 
 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. Gebruik geen schaar, mes of tanden en wees voorzichtig met lange nagels. U kunt het condoom anders scheuren. 
 • Trek de voorhuid terug als de penis niet besneden is. Knijp het topje van het condoom dicht om ruimte te maken voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis. De penis moet stijf zijn (erectie). 
 • Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt. 
 • Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is.
 • Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt. 
 • Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak. 
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Knijp het topje van het condoom dicht om ruimte te maken voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Knijp het topje van het condoom dicht om ruimte te maken voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen.
Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is en houd het condoom vast bij de rand.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is en houd het condoom vast bij de rand.
Verwijder het condoom. Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Verwijder het condoom. Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.

Gebruik het condoom maar 1 keer. 

Gebruik nooit 2 condooms tegelijk. De condooms zouden kunnen scheuren. 

Breng alleen glijmiddel op waterbasis aan op een condoom. 

Minder betrouwbaar bij fout gebruik

Bij correct gebruik is het condoom een zeer betrouwbaar anticonceptiemiddel. Maar het condoom wordt vaak niet gebruikt zoals hierboven uitgelegd. Dan is het condoom minder betrouwbaar. 

Minder betrouwbaar

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom beschermt ook tegen hiv en vermindert het risico op besmetting met een soa

Het condoom en het vrouwencondoom zijn de enige anticonceptiemiddelen die u daartegen kunnen beschermen.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor het gebruik van een condoom. Praat erover met uw partner.  

Stel ligt in bed en praat over anticonceptie.

Condooms kopen

U kunt condooms zonder recept kopen in de apotheek, de drogist en de supermarkt. Ze zijn soms ook te krijgen in cafés en nachtclubs in automaten. Ook via internet zijn condooms te koop.

Een condoom varieert in de prijs van 0,20 en 0,90 euro. Specialere condooms, bijvoorbeeld met een speciale smaak of ribbels kosten meer. Asielzoekers in een COA locatie kunnen condooms gratis krijgen bij het gezondheidscentrum. 

Soa Aids Nederland heeft folders ontwikkeld in verschillende talen met informatie  over condooms en soa. De folders zijn hier te downloaden. 

A condom is a method of contraception. A condom is a thin rubber sleeve for the penis. It collects the semen when a man ejaculates.

Condoms are available in different sizes, depending on the thickness of the penis. The condom should not be too tight or too loose.

Condom

How to put on a condom

Put on a condom before penetration. Do it in the following way:

 • Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
 • Tear the pouch open at the incision. Do not open it with scissors, a knife or your teeth and be careful with long fingernails. The condom may tear.
 • Pull back the foreskin if the penis is not circumcised. Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis. The penis should be hard (erection).
 • Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off.
 • Take the condom off the penis after ejaculation. Do this while the penis is still hard.
 • Hold the condom by the rim and make sure no semen spills out.
 • Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.
Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
Tear the pouch open at the incision.
Tear the pouch open at the incision.
Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis.
Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis.
Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off during sex.
Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off during sex.
The condom is ready for use.
The condom is ready for use.
Pull back the penis after ejaculation. Do this while the penis is still hard and hold the condom by the rim.
Pull back the penis after ejaculation. Do this while the penis is still hard and hold the condom by the rim.
Remove the condom. Hold the condom by the rim and make sure no semen spills out.
Remove the condom. Hold the condom by the rim and make sure no semen spills out.
Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.
Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.

Only use the condom once.

Do not use 2 condoms at the same time. The condoms may tear.

Only use water-based lubricants on the condom.

Less reliable when used incorrectly

When a condom is used correctly, it is a very reliable method of contraception. However, the condom is often not used in the way explained above. In that case, the condom is much less reliable. 

Less reliable

Protection against HIV and STIs

The condom also protects against HIV and reduces the risk of infection with an STI.

The condom and the female condom are the only methods of contraception that can protect you against these.

Responsible together

Both partners are responsible for using a condom. Talk about it with your partner.

Couple lying in bed and talking about contraception.

Buying condoms

You can buy condoms without a prescription at a pharmacy, chemist or supermarket. Sometimes you can also find them in bars and nightclubs or vending machines. You can also buy condoms on the internet.

The price of a condom varies between 0.20 and 0.90 Euro. Special condoms, for example with a special flavour or ribs, cost more.

Asylum seekers in an asylum seekers’ centre can obtain free condoms at the health centre.

STI Aids Netherlands has developed leaflets in different languages with information about condoms and STIs. The leaflets can be downloaded on their website.

 

What does it cost?

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen