Podczas naturalnego porodu dziecko rodzi się, opuszczając pochwę matki. Poród pierwszego dziecka trwa zazwyczaj od 10 do 12 godzin. Drugi poród trwa zazwyczaj krócej.

Przed urodzeniem dziecka matka doświadcza skurczów. Następuje napięcie mięśni macicy. Skontaktuj się z położną jeśli poczujesz skurcze lub jeśli masz jakiekolwiek obawy.

Poród naturalny: kobieta rodzi dziecko.

Skurcze

Skurcze powodują otwarcie szyjki macicy (wejście do macicy). Kiedy nastąpi dostateczne rozwarcie szyjki macicy, jesteś gotowa do porodu.

Aby złagodzić ból towarzyszący skurczom, możesz:

  • poruszać się;
  • zastosować techniki oddychania;
  • wziąć kąpiel lub prysznic w celu zrelaksowania się;
  • skorzystać z pomocy w postaci poduszki elektrycznej lub piłki;
  • Poproś o środki przeciwbólowe podawane przy pomocy pompy infuzyjnej lub zastrzyku w dolną część pleców wykonywany w przypadku porodu w szpitalu lub klinice porodowej. Zastrzyk można wykonać, gdy znajdujesz się w pozycji siedzącej lub leżącej.
Kobieta doznająca skurczów.
Kobieta doznająca skurczów.
Kobieta w ciąży w pozycji stojącej. Uwagę skupiono na wewnętrznych narządach płciowych i płodzie wewnątrz macicy.
Kobieta w ciąży w pozycji stojącej. Uwagę skupiono na wewnętrznych narządach płciowych i płodzie wewnątrz macicy.
Skurcze powodują rozwarcie szyjki macicy, która stanowi wejście do macicy.
Skurcze powodują rozwarcie szyjki macicy, która stanowi wejście do macicy.
Szyjka macicy jest rozszerzona.
Szyjka macicy jest rozszerzona.
Gdy rozwarcie jest wystarczające, dziecko może przyjść na świat.
Gdy rozwarcie jest wystarczające, dziecko może przyjść na świat.
Lekarz podaje znieczulenie zewnątrzoponowe (lokalne): zastrzyk w dolnej części pleców łagodzący ból, który towarzyszy skurczom.
Lekarz podaje znieczulenie zewnątrzoponowe (lokalne): zastrzyk w dolnej części pleców łagodzący ból, który towarzyszy skurczom.

Miejsce porodu

Możesz porozmawiać z położną na temat miejsca, w którym chcesz urodzić dziecko. W Holandii możesz zdecydować, czy chcesz urodzić dziecko w domu przy asyście twojej położnej, w szpitalu lub w klinice porodowej. Jeśli twoją ciążą opiekuje się ginekolog, poród ma miejsce zawsze w szpitalu.

Podczas porodu może towarzyszyć Ci partner lub inna wybrana przez Ciebie osoba.

Położna i/lub opiekunka poporodowa będą pomagać ci w czasie skurczów.

Położna sprawdzi także tętno dziecka i przeprowadza badania, aby sprawdzić czy rozwarcie jest wystarczające. Jeśli nastąpi odpowiednie rozwarcie szyjki macicy, możesz zacząć przeć.

Bardzo często następuje pęknięcie krocza przy przechodzeniu główki dziecka. Położna lub ginekolog założą w takim wypadku szwy.

Dziecko puszcza ciało matki przez pochwę. Pępowina jest przecinana.

W ciągu 10-30 minut od zakończenia porodu łożysko opuści Twoje ciało.

Ojciec przecinający pępowinę.
Ojciec przecinający pępowinę.
Łożysko jest wydalane z ciała matki w ciągu 10 do 30 minut po zakończeniu porodu.
Łożysko jest wydalane z ciała matki w ciągu 10 do 30 minut po zakończeniu porodu.

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld 10- 12 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatige weeën heeft, belt u de verloskundige.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond(de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

  • rondwandelen;
  • ademhalingstechnieken toepassen;
  • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
  • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
  • om pijnstilling met een pijnpompje of een ruggenprik vragen (een injectie in de onderrug), als u bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoedermond is breder.
De baarmoedermond is breder.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

De plaats van de bevalling

Samen met uw verloskundige bespreekt u waar u graag wilt bevallen. In Nederland kunt u kiezen of u met uw verloskundige in uw eigen huis, in het ziekenhuis (poliklinisch) of in een geboortecentrum wilt bevallen. Bent u onder controle van de gynaecoloog, dan bevalt u altijd in het ziekenhuis. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders naar keuze bij u blijven.

De verloskundige en/of kraamverzorgster zal u begeleiden tijdens de weeën. 

De verloskundige controleert ook de hartslag van de baby en doet een inwendig onderzoek om te voelen naar de ontsluiting. Wanneer de baarmoedermond helemaal open is kunt u persen.

 De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

Vaak scheurt het perineum bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de placenta uit de vagina naar buiten. 

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Położna
Po uzyskaniu informacji o tym, że jesteś w ciąży, umów się na wizytę u położnej pracującej w Twoim regionie. Położna udzieli Ci pomocy i porad dotyczących ciąży, porodu i okresu następującego po porodzie.
Ginekolog
Jeśli jesteś w ciąży i otrzymałaś skierowanie, możesz udać się na wizytę do ginekologa. Skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub położna.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia